Ոսկրի քաղցկեղ

Ոսկրի քաղցկեղը կարող է սկսվել ցանկացած ոսկրից, սակայն առավել հաճախ ախտահարում է կոնքոսկրը կամ վերջույթների երկար (խողովակավոր) ոսկրերը:

Ոսկրի քաղցկեղը հազվադեպ հանդիպող ուռուցքային հիվանդություն է և կազմում է բոլոր քաղցկեղների մինչև 1%-ը։ Ոսկրի ոչ քաղցկեղային ուռուցքները շատ ավելի տարածված են, քան չարորակները:

Բժիշկները ոսկրի քաղցկեղի ներքո նկատի ունեն միայն ոսկրային հյուսվածքից ծագող քաղցկեղները (առաջնային ոսկրային քաղցկեղ) և չեն ներառում այլ շրջաններում (օրինակ՝ կրծքագեղձում) առաջացած և ոսկրեր տարածված քաղցկեղները (երկրորդային կամ մետաստատիկ ոսկրային քաղցկեղ):

Ոսկրի քաղցկեղի որոշ տեսակները գլխավորապես հանդիպում են երեխաների մոտ, մինչդեռ մյուսներն առավել տարածված են չափահասների շրջանում։

Դեռևս լիարժեք բացահայտված չէ, թե ինչու է որոշ մարդկանց մոտ զարգանում ոսկրի առաջնային քաղցկեղ։ Ոսկրի քաղցկեղների ամենատարածված ախտանիշը ոսկրային ցավն է:

Ոսկրի քաղցկեղն ախտորոշվում է պատկերման հետազոտություններով, իսկ ախտորոշումը հաստատվում բիոպսիայով:

Վիրահատական հեռացումը ամենաընդունված բուժումն է, սակայն քիմիոթերապիան և ճառագայթային բուժումը նույնպես կարող են տեղ գտնել: Վիրահատության, քիմիոթերապիայի կամ ճառագայթային բուժման որոշումը հիմնված է ոսկրի քաղցկեղի տեսակի և տարածման վրա:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-06-2021