Ոսկրի քաղցկեղ. ախտորոշում

Ոսկրի քաղցկեղ. ախտորոշում

Պատկերման հետազոտությունները կարող են օգնել ոսկրի ուռուցքների չափերի և տեղակայման, ինչպես նաև հնարավոր տարածման որոշմանը։

Ձեր գանգատները լսելուց և զննմամբ այլ ախտանիշներ հայտնաբերելուց հետո ոսկրի քաղցկեղ կասկածելիս բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ որոշ հետազոտություններ, այդ թվում՝

Ասեղով (ասպիրացիոն) կամ վիրահատական բիոպսիա

Բժիշկը նաև կարող է առաջարկել բիոպսիա, երբ ուռուցքից նմուշառվում է փոքր հյուսվածք և կենսանմուշն ուղարկվում լաբորատոր հետազոտության: Այս հետազոտությունը բժշկին օգնում է որոշելու, թե արդյոք կենսանմուշը քաղցկեղային է, և, եթե այո, ապա թույլ է տալիս գնահատելու քաղցկեղի տեսակը: Բիոպսիոն հետազոտությունը նաև օգնում է որոշելու, թե արդյոք քաղցկեղային բջիջներն աճում են խիստ արագ (ագրեսիվ) կամ դանդաղ:

Ոսկրի քաղցկեղի ախտորոշման համար կիրառվող բիոպսիոն միջամտությունները լինում են՝

  • ասեղով. բժիշկը մաշկով ներմուծված բարակ ասեղով պատկերման սարքի օգնությամբ հասնում է ոսկրի ախտահարված շրջան և ներարկիչով ներծծում ուռուցքային հյուսվածքի փոքր կտորներ:
  • վիրահատությամբ. բժիշկը կատարում է մաշի կտրվածք և հեռացնում ամբողջ ուռուցքը կամ դրա մի մասը:

Բիոպսիայի արդյունքները օգնում են բժշկին, որ ընտրի ձեր քաղցկեղին և ընդհանուր վիճակին առավել համապատասխանող բուժման տարբերակը:

Ոսկրի քաղցկեղի փուլի որոշում

Եթե ձեզ մոտ ոսկրի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատվում է, բժիշկը նաև փորձում է որոշել քաղցկեղի զարգացման փուլը (տարածվածությունը), որից էլ կախված է բուժման տարբերակը: Քաղցկեղի փուլը որոշելիս բժիշկը հաշվի է առնում հետևայլ գործոնները՝

  • ուռուցքի չափեր
  • ուռուցքի աճման արագություն
  • ախտահարված ոսկրերի քանակ
  • այլ օրգան-հյուսվածքներ քաղցկեղի տարածման (մետաստազի) նշաններ:

Ոսկրի քաղցկեղի փուլերը նշանակվում են հռոմեական թվերով՝ սկսած 0-ից մինչև IV: Որքան փուլը ցածր է, այդքան քաղցկեղն ավելի փոքր ու քիչ ագրեսիվ է: IV փուլում քաղցկեղը տարածված է մարմնի այլ շրջաններ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-06-2021