Skip to main content

Ախտանիշներ - Աղիքային վարակներ

Աղիքային վարակների ախտանիշները կախված են հարուցիչի տեսակից և դրա առաջացրած հիվանդությունից:

Այնուամենայնիվ, հարուցիչի տեսակից անկախ աղիքային վարակները բնորոշվում են որոշ ընդհանուր ախտանիշների զարգացմամբ, որոնցից են՝

 • փորլուծություն
 • սրտխառնոց
 • փսխում
 • կծկանքային բնույթի որովայնի ցավեր
 • ջերմություն (կամ տենդ)
 • գլխացավ:

Որոշ աղիքային վարակների ժամանակ (օրինակ՝ դիզենտերիա) փորլուծությունը կարող է ուղեկցվել ջրիկ կղանքում արյան և լորձի հայտնվելով:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Այցելեք ձեր բժշկին, եթե՝

 • գանգատներն արտահայտված և անհանգստացնող են
 • ունեք բարձր ջերմություն (տենդ)
 • կղանքում առկա է արյուն կամ լորձ
 • լուծը շարունակվում է ավելի քան 2-3 օր
 • զարգացել են ջրազրկման նշաններ, օրինակ՝ ծարավի մշտական զգացում և մեզի ծավալի պակասում:

Նորածինների մոտ աղիքային վարակի նշաններ զարգանալիս անհապաղ դիմեք երեխայի բժշկին, եթե՝

 • 24 ժամվա ընթացքում լուծը կրկնվել է 6 անգամ կամ ավելի
 • 24 ժամվա ընթացքում փսխումը կրկնվել է 3 անգամ կամ ավելի
 • առկա են ինքնազգացողության վատթարացման նշաններ՝ թույլ են արձագանքում, բարձր ջերմում են կամ քիչ են միզում
 • փսխումները շարունակվում են ավելի քան 1 օր:

Մանկահասակ և ավելի մեծ տարիքով երեխաների դեպքում դիմեք երեխայի բժշկին, եթե՝

 • միաժամանակ առկա են փորլուծություն և փսխում
 • կղանքային արտաթորանքները կիսաջրիկ են և ավելի քան 2-3 օր պարունակում են արյուն
 • առկա է սուր կամ կայուն ստամոքսի ցավ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024