Աղիների անանցանելիություն

Աղիների անանցանելիությունը կամ խցանումը (օբստրուկցիա) առողջական լուրջ խնդիրներ առաջացնող վիճակ է, որը սովորաբար պահանջում է հիվանդանոցային բուժում, ոչ հազվադեպ՝ նաև վիրահատություն:

Ի՞նչ է աղիների անանցանելիությունը

Աղիների անանցանելիությունը ներառում է բոլոր այն դեպքերը, երբ սնունդը և հեղուկները չեն կարողանում տեղաշարժվել աղիների միջով: Այս վիճակը կարող է հանդիպել բոլոր տարիքի մարդկանց մոտ և ունենալ տարբեր պատճառներ:

Ձեր աղիները կարող են խցանվել («արգելափակվել»)`

 • ինչպես բարակ, այնպես էլ հաստ աղիների մակարդակում
 • մասնակի, երբ աղիքի լուսանցքը մասամբ է խցանված կամ լրիվ, երբ աղիքի լուսանցքն ամբողջապես փակ է և նույնիսկ աղիքային գազերը չեն կարող առաջ անցնել
 • հասարակ, որը սահմանափակվում է միայն աղիքի խցանմամբ և բարդ, երբ աղիների խցանումը առաջացնում է առողջական այլ խնդիրներ:

Շատ կարևոր է, որ աղիների անանցանելիության բուժումը սկսվի այս վիճակի մասին կասկածելուց անմիջապես հետո, քանի որ ուշացման դեպքում կարող են զարգանալ ծանր, անգամ մահվան հասցնող բարդություններ (օրինակ՝ ծանր տարածուն պերիտոնիտ):

Աղիների անանցանելիության պատճառները

Աղիները կարող են խցանվել ամենատարբեր պատճառներով: Կախված ձեր տարիքից, նախկինում ունեցած և տվյալ պահին առկա առողջական խնդիրներից բժիշկը կարող է ձեզ մոտ կասկածել աղիների խցանման որոշ տեսակներ՝ բացառելով մյուսները:

Մանկահասակ երեխաների մոտ աղիների անանցանելիության ամենահավանական պատճառներից են՝

 • աղիների բնածին արատներ
 • աղիների ոլորում
 • աղիների խիստ պնդացած պարունակություն, որը բերել է մեխանիկական խցանման:

Չափահասների մոտ աղիների խցանման ամենահաճախ հանդիպող պատճառներից են՝

Ավելի հազվադեպ աղիների անանցանելիություն կարող է զարգանալ այս հիվանդությունների ժամանակ՝

Կան նաև աղիների անանցանելիության այլ տեսակներ, որոնց անվանում են «կեղծ խցանում» կամ աղիների պարեզ, երբ անանցանելիության պատճառը ոչ թե աղիքի լուսանցք ֆիզիկական խցանումն է, այլ աղիների շարժունակության խաթարումը: Այս դեպքում սնունդը և հեղուկները չեն կարողանում աղիներով տեղաշարժվել ոչ թե այն պատճառով, որ հանդիպում են մեխանիկական արգելքի, այլ աղիների պերիստալտիկայի թուլացման կամ խանգարման հետևանքով: Աղիների անանցանելիության այս տեսակը կարող է զարգանալ նյարդամկանային հիվանդությունների, աղիքային վարակների, աղիների վրա կատարված վիրահատական միջամտությունների կամ որոշ դեղեր ընդունելու պատճառով:

Աղիների անանցանելիության ախտանիշները

Աղիների անանցանելիության նշանները կախված են աղիների խցանման տեղակայումից (անանցանելիության մակարդակ), ինչպես նաև այն առաջացնող պատճառից (հիմնական հիվանդություն): Որպես կանոն, որքան անանցանելիության մակարդակը բարձր է, այդքան այն ավելի ծանր ընթացք ունի: Օրինակ՝ բարակաղիքային անացանելիությունն ավելի ծանր կլինիկական ընթացք է ստանում, քան հաստաղիքայինը:

Գանգատները սովորաբար սկսվում են աղիների խցանումն առաջանալուց հետո ժամերի ընթացքում և միայն հազվադեպ ախտանիշները կարող են զարգանալ օրերի կամ շաբաթների ընթացքում (օրինակ՝ աղիների դիվերտիկուլիտ կամ քաղցկեղ):

Աղիների խցանման հիմնական նշաններն են՝

Եթե ձեզ մոտ նկատում եք այս նշանները, ապա անմիջապես դիմեք բժշկի:

Աղիների անանցանելիության ախտորոշումը

Աղիքային անանցանելիության ախտորոշման գործընթացում բժիշկը սովորաբար՝

Աղիների անանցանելիության բուժումը

Աղիների խցանման բուժումը կախված է այն առաջացնող պատճառից, բայց ամենայն հավանականությամբ հիվանդանոցային բուժման կարիք կունենաք:

Ձեզ մոտ կամ ձեր երեխայի մոտ աղիների անանցանալիություն կասկածելիս անհապաղ դիմեք բժշկի կամ այցելեք մոտակա վիրաբուժական կենտրոն:

Հիվանդանոցային բուժումը սովորաբար ներառում է հետևյալ բժշկական միջոցառումները կամ միջամտությունները՝

 • մեզի քանակի մշտադիտարկում
 • ներերակային հեղուկների կաթիլային ինֆուզիա
 • ըստ անհրաժեշտության՝ հակափսխումային և ցավազրկող դեղեր
 • նազոգաստրալ զոնդի տեղադրում (քթի միջոցով դեպի ձեր ստամոքսը ձգվող բարակ ճկուն խողովակ)
 • որոշ հետազոտություններ, օրինակ՝ կոլոնոսկոպիա կամ սիգմոիդոսկոպիա
 • վիրահատություն:

Որոշ դեպքերում վիրահատությունը կատարվում է շտապ ցուցումով, այլ դեպքերում սկզբում նշանակվում է որոշակի բուժում և այդ ընթացքում վիրահատության վերաբերյալ կայացվում վերջնական որոշում: Եվ, վերջապես, կան դեպքեր, երբ վիրահատության կարիք ընդհանրապես չի զգացվում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 22-04-2021