Skip to main content

Նկարագիր - Աղիքային անանցանելիություն

Աղիքային անանցանելիությունը խցանում է, որը թույլ չի տալիս սննդին կամ հեղուկին անցնել ձեր բարակ (ինտեստինում) կամ հաստ աղիքներով (կոլոն):

Այս վիճակը կարող է հանդիպել բոլոր տարիքի մարդկանց մոտ և ունենալ բազմաթիվ տարբեր պատճառներ: Աղիքային անանցանելիության պատճառները կարող են ներառել որովայնի խոռոչում ֆիբրոզ (թելքավոր) ձգանները (կպումներ կամ ադհեզիաներ), որոնք ձևավորվում են վիրահատությունից հետո, ճողվածքներ, հաստ աղիքի քաղցկեղ, որոշակի դեղամիջոցներ կամ բորբոքված աղիքից առաջացած նեղացումներ (ստրիկտուրաներ), որոնք առաջանում են որոշակի հիվանդությունների պատճառով, ինչպիսիք են Կրոնի հիվանդությունը կամ դիվերտիկուլիտը:

Աղիքային անանցանելիությունը կամ խցանումը (օբստրուկցիա) կարող է լինել՝

  • ինչպես բարակ, այնպես էլ հաստ աղիքների մակարդակում, ընդ որում, որքան մարսողական խողովակի ավելի վերին հատվածն է արգելափակվում, այդքան վիճակը ստանում է ավելի սուր և ծանր ընթացք
  • մասնակի, երբ աղիքի լուսանցքը մասամբ է խցանված կամ լրիվ, երբ աղիքի լուսանցքն ամբողջապես փակ է և նույնիսկ աղիքային գազերը չեն կարող տեղաշարժվել
  • հասարակ, որը սահմանափակվում է միայն աղիքի խցանմամբ և բարդ, երբ զարգանում են այլ առողջական խնդիրներ:

Առանց բուժման, աղիքի խցանված կամ արգելափակված հատվածները կարող են մեռուկանալ՝ հանգեցնելով լուրջ խնդիրների և անգամ մահվան, օրինակ՝ ծանր պերիտոնիտի և սեպսիսի պատճառով: Այնուամենայնիվ, շտապ բուժօգնության դեպքում աղիքային անանցանելիությունը հաճախ կարող է հաջողությամբ բուժվել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024