Պերիօդոնտիտ
Պերիօդոնտիտ

​Պերիօդոնտիտը, որը նաև կոչվում է լնդային հիվանդություն, ծանր լնդային վարակ է, որը վնասում է փափուկ հյուսվածքը և բուժման բացակայության պայմաններում նաև կարող է քայքայել ատամները պահող ոսկրը:

Պանկրեատիտ (ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում)
Պանկրեատիտ (ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում)
Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն
Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն