Պերիօդոնտիտ
Պերիօդոնտիտ

​Պերիօդոնտիտը, որը նաև կոչվում է լնդային հիվանդություն, ծանր լնդային վարակ է, որը վնասում է փափուկ հյուսվածքը և բուժման բացակայության պայմաններում նաև կարող է քայքայել ատամները պահող ոսկրը:

Բերանի չորության համախտանիշ
Բերանի չորության համախտանիշ
Հետանցքի ճաք
Հետանցքի ճաք