Կրծքագեղձի կիստաներ․ ախտորոշում

Կրծքագեղձի կիստաներ․ ախտորոշում

Կրծքագեղձի կիստաների ախտորոշումը սովորաբար ներառում է կրծքագեղձի կլինիկական հետազոտությունը, պատկերման հետազոտությունները, ինչպիսիք են կրծքագեղձի գերձայնային հետազոտությունը կամ մամոգրաֆիան և որոշ դեպքերում բարակ ասեղային ասպիրացիան կամ կրծքագեղձի բիոպսիան:

Կրծքագեղձի կլինիկական հետազոտություն

Գանգատների, ախտանիշների և հիվանդության պատմության վերաբերյալ զրուցելուց հետո բժիշկը զննում է կրծքագեղձերը՝ փորձելով հայտնաբերել գոյացություններ կամ այլ փոփոխություններ: Միայն այս հետազոտությամբ բժիշկը չի կարող հստակորեն պնդել, որ կրծքագեղձում առկա գոյացությունը կիստա է, ուստի կառաջարկի պատկերման հետազոտություն կամ բարակ ասեղային ասպիրացիա:

Պատկերման հետազոտություններ

Կրծքագեղձի կիստաներն ախտորոշելիս բժիշկը կարող է նշանակել հետևյալ պատկերման հետազոտությունները:

  • Մամոգրաֆիա. մեծ կիստաները և փոքր կիստաների կուտակումները մամոգրաֆիայով սովորաբար հայտնաբերելի են: Այնուամենայնիվ, շատ փոքր կիստաները (միկրոկիստաներ) կարող են դժվարությամբ տարբերակվել կամ ընդհանրապես չհայտնաբերվել:
  • Կրծքագեղձի գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). այս հետազոտությունն օգնում է բժշկին, որ պինդ գոյացությունը տարբերակի հեղուկով լցվածից: Հեղուկով լցված շրջանները սովորաբար վկայում են կրծքագեղձի կիստաների մասին: Պինդ գոյացություններն առավել հաճախ վկայում են ոչ քաղցկեղային ուռուցքի մասին, ինչպիսին է ֆիբրոադենոման, սակայն նաև կարող են ահազանգել կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին:

Կրծքագեղձում պինդ բնույթի գոյացություն հայտնաբերելիս բժիշկը գուցե խորհուրդ տա բիոպսիա: Եթե ուռուցքային գոյացությունը հեշտությամբ շոշափվում է, բժիշկը կարող է բաց թողնել պատկերման հետազոտությունները և կատարել բարակ ասեղային ասպիրացիա, որ դատարկի հեղուկը և կրճատի կիստան:

Բարակ ասեղային ասպիրացիա

Ինչպես հուշում է անվանումը, այս միջամտությունն իրականացվում է խիստ բարակ ասեղով, որը զգուշությամբ մտցվում է կրծքագեղձի գոյացության մեջ և փորձ է կատարվում արտածծել (ասպիրացնել) հեղուկ: Հաճախ բարակ ասեղային ասպիրացիան կատարվում է գերձայնային հսկողության ներքո և վերջինիս ուղղորդմամբ, որը թույլ է տալիս առավելագույնս ճիշտ դիրք տալ ասեղին: Եթե ասեղով դատարկվում է հեղուկ և կիստան թորշոմում է, բժիշկը կարող անմիջապես ախտորոշել կրծքագեղձի կիստա:

  • Եթե հեղուկն արյունային չէ, ունի ծղոտագույն տեսք և կիստան թորշումում է, որևէ լրացուցիչ հետազոտության կարիք կարող է չզգացվել:
  • Եթե հեղուկն արյունային է կամ կիստան չի թորշոմում, բժիշկը կարող է արտածծված հեղուկի նմուշն ուղարկել լաբորատոր հետազոտության և հետագա հսկողության համար ներգրավել կրծքագեղձի վիրաբույժին կամ ռադիոլոգին:
  • Եթե հեղուկ չի արտածծվում, բժիշկը հավանաբար խորհուրդ կտա պատկերման հետազոտություն, օրինակ՝ ախտորոշիչ մամոգրաֆիա կամ գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա): Քիչ քանակով հեղուկ արտածծվելը, որից հետո գոյացությունը չի թորշոմում, վկայում է այն մասին, որ վերջինս ամբողջությամբ կամ առնվազն մի մասը պինդ բնույթի է: Նման դեպքերում հեղուկի կամ հյուսվածքային նմուշը կարող է ուղարկվել լաբորատորիա՝ ստուգելու քաղցկեղի առկայությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 13-07-2021