Skip to main content

Պատճառներ - Կարպալ թունելի սինդրոմ

Կարպալ կամ դաստակային թունելի համախտանիշի պատճառը ձեռքի միջնակ նյարդի սեղմումն է, ջմլումը կամ ջզմումը:

Միջնակ նյարդը նախաբազուկից դեպի դաստակ անցնում է դաստակային կամ կարպալ թունելով (խողովակով): Այն զգացողություն է հաղորդում բթամատի և մյուս մատների ափային մակերեսներին (զգացողական կամ սենսոր գործառույթ)՝ բացառությամբ ճկույթ մատի: Այն նաև տրամադրում է նյարդային ազդանշաններ՝ բթամատի հիմքի շուրջը մկանները շարժելու համար (շարժիչ կամ մոտոր գործառույթ):

Ցանկացած բան, որը սեղմում, ջզմում, ջմլում կամ գրգռում է դաստակային թունելով անցնող միջնակ նյարդը, կարող է հանգեցնել կարպալ թունելի համախտանիշի: Դաստակի կոտրվածքը, ինչպես նաև ռևմատոիդ արթրիտի առաջացրած այտուցն ու բորբոքումը կարող են նեղացնել կարպալ թունելը և գրգռել նյարդը:

Շատ անգամ կարպալ թունելի համախտանիշն ունի մեկից ավելի պատճառ: Հնարավոր է նաև, որ տարբեր ռիսկի գործոնների զուգակցումը նպաստի այս վիճակի զարգացմանը:

Ռիսկի գործոններ

Մի շարք գործոններ կապված են կարպալ թունելի համախտանիշի հետ: Թեև դրանք ուղղակիորեն չեն առաջացնում կարպալ թունելի համախտանիշ, կարող են մեծացնել միջնակ նյարդի գրգռման կամ վնասման ռիսկը:

  • Անատոմիական գործոններ. դաստակի կոտրվածքը, հոդախախտը կամ արթրիտը (հոդաբորբ), որը ձևափոխում (դեֆորմացնում) է դաստակի փոքր ոսկորները, կարող է փոխել կարպալ թունելի ներքին տարածությունը և ճնշում գործադրել միջնակ նյարդի վրա: Նույն կերպ, կարպալ թունելի չափսերը կարող են փոքրանալ, երբ մեծանում է թունելի պարունակությունը (ուռուցքներ՝ նևրինոմա, լիպոմա, միելոմա, օստեոմա, գանգլիոն, մկանների անոմալ փորիկներ, միջնակ զարկերակի լայնացում, հիպերտրոֆիկ ձուսպաթաղանթ, ճաճանչոսկրի հետկոտրվածքային ոսկրակոշտուկ, հետվնասվածքային օստեոֆիտներ, հեմատոմա և այլն): Մարդիկ, ովքեր ունեն ավելի փոքր կարպալ թունելներ, ավելի հավանական է, որ ունենան կարպալ թունելի համախտանիշ:
  • Սեռ. կարպալ թունելի համախտանիշն ընդհանուր առմամբ ավելի տարածված է կանանց մոտ: Դա կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ կանանց մոտ կարպալ թունելի տարածությունը համեմատաբար ավելի փոքր է, քան տղամարդկանց մոտ: Կանայք, ովքեր ունեն կարպալ թունելի համախտանիշ, նաև կարող են ունենալ ավելի փոքր կարպալ թունելներ, քան այն կանայք, ովքեր չունեն այդ վիճակը:
  • Նյարդի վնասում առաջացնող վիճակներ. որոշ քրոնիկ հիվանդություններ, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, ալկոհոլիզմը և ամիլոիդոզը, մեծացնում են նյարդերի, այդ թվում՝ միջնակ նյարդի վնասման ռիսկը:
  • Բորբոքային վիճակներ. ռևմատոիդ արթրիտը, ջլաբորբը, պոդագրան և այլ հիվանդությունները, որոնք ունեն բորբոքային բաղադրիչ, կարող են ազդել դաստակի ջլերը շրջապատող լորձաթաղանթի վրա և ճնշում գործադրել միջնակ նյարդի վրա:
  • Դեղամիջոցներ. որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել կապվածություն կարպալ թունելի համախտանիշի և Անաստրոզոլի (Արիմիդեքս) օգտագործման միջև՝ դեղամիջոց, որը նշանակվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման համար:
  • Գիրություն. գեր լինելը կարպալ թունելի համախտանիշի ռիսկի գործոն է:
  • Օրգանիզմի հեղուկների փոփոխություն. հեղուկի պահպանումը կարող է մեծացնել ճնշումը կարպալ թունելի ներսում՝ գրգռելով միջնակ նյարդը: Սա տարածված է հղիության և դաշտանադադարի ժամանակ: Հղիության հետ կապված կարպալ թունելի համախտանիշը հղիությունից հետո սովորաբար ինքնուրույն լավանում է:
  • Այլ առողջական վիճակներ. որոշ խնդիրներ, ինչպիսիք են դաշտանադադարը (մենոպաուզա), վահանաձև գեղձի խանգարումները, երիկամային անբավարարությունը և ավշային կանգը, կարող են մեծացնել կարպալ թունելի համախտանիշի հավանականությունը:
  • Աշխատավայրի գործոններ. թրթռացող գործիքների կամ հավաքման գծի վրա աշխատելը, որը պահանջում է դաստակի երկարատև կամ կրկնվող ծալումներ կամ պտուտականման շարժումներ կամ մատների շարժումներ տարածած դաստակով, կարող է վնասակար ճնշում ստեղծել միջնակ նյարդի վրա կամ վատթարացնել առկա նյարդային վնասը, հատկապես, եթե աշխատանքը կատարվում է ցուրտ պայմաններում:

Այնուամենայնիվ, գիտական ապացույցները հակասական են, և այս գործոնները չեն հաստատվել որպես կարպալ թունելի համախտանիշի անմիջական պատճառներ:

Մի քանի հետազոտություններ գնահատել են, թե արդյոք կապ կա համակարգչի օգտագործման և կարպալ թունելի համախտանիշի միջև: Որոշ տվյալներ վկայում են, որ խնդիր կարող է առաջացնել մկնիկի, այլ ոչ թե ստեղնաշարի օգտագործումը: Այնուամենայնիվ, չկան բավարար որակյալ և հետևողական տվյալներ, որոնք հաստատում են համակարգչի շատ օգտագործումը որպես կարպալ թունելի համախտանիշի ռիսկի գործոն, թեև դա կարող է առաջացնել դաստակի ցավի մեկ այլ ձև:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024