Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կարպալ թունելի սինդրոմ

Այս քայլերը կարող են օգնել ձեր ախտանիշների ժամանակավոր մեղմացմանը:

  • Դաստակների կրկնակի գործողություններ պահանջող գործերը հաճախակի ընդմիջեք կարճատև դադարներով:
  • Ազատվեք ավելորդ կիլոգրամներից, եթե գեր եք:
  • Պտտեք դաստակները և տարածեք ձեր ձեռքի ափերն ու մատները։
  • Ձեր բժշկին տեղեկացնելուց հետո օգտագործեք սովորական ցավազրկողներ, ինչպիսիք են Ասպիրինը, Իբուպրոֆենը (Ադվիլ, Մոտրին IB և այլն) կամ Նապրոքսեն նատրիում (Ալեվե), եթե ցավերն անհանգստացնող են:
  • Գիշերը կրեք դաստակային ամուր, ոչ կիպ բեկակալներ (շինա):
  • Խուսափեք ձեռքի կամ դաստակի վրա քնելուց:

Եթե ցավը, թմրածությունը կամ թուլությունը կրկնվում կամ մնայուն են, այցելեք ձեր բժշկին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024