Skip to main content

Նկարագիր - ՔրոՔրոնիկ քթահոսություննիկ քթահոսություն

Ռինոռեան կամ քթահոսությունն առաջանում է, երբ ձեր քթից դուրս է հոսում ավելցուկային հեղուկ արտադրություն:

Քթային արտադրությունը հաճախ լորձային բնույթի է, որը կարող է լինել նոսր կամ թանձր, թափանցիկ կամ անթափանց, գունավորված և ընդմիջվող կամ մշտական:

Հաճախ քթահոսությունն ինքնուրույն անցնում է: Երբ այն շարունակվում կամ տևում է ավելի քան 10 օր, քթից արտադրությունը կարող է հանդիսանալ այլ խնդրի ախտանիշ, ինչպիսիք են հարքթային խոռոչների (սինուսներ) կամ ադենոիդների վարակները: Բուժումն ուղղված է պատճառային հիվանդության վերացմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024