Ցելիակա. պատճառներ

Ցելիակա. պատճառներ

Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչու է որոշ մարդկանց մոտ զարգանում ցելիակա, սակայն կան հիվանդության զարգացման նպաստող գործոնների հետ կապված որոշ պարզաբանումներ։

Ընտանեկան պատմություն

Ցելիական հակում ունի ավելի հաճախ հանդիպելու որոշ ընտանիքներում։ Օրինակ, եթե ձեր արյունակից հարազատներից մեկի մոտ հաստատվել է ցելիակա, ձեզ մոտ նույն հիվանդության հավանականությունն աճում է շուրջ 10 անգամ։

Ցելիական նաև ուժեղ կապվածություն է դրսևորում որոշ գեների առկայության հետ, որոնցից են HLA DQ2 և HLA DQ8։ Այս երկու գեներից մեկնումեկը կամ երկուսը կան ցելիակայով գրեթե բոլոր մարդկանց մոտ։ Վերոնշյալ գեները նաև շատ տարածված են, և դրանցից մեկնումեկը կամ երկուսն էլ հանդիպում են բնակչության շուրջ 30%-ի մոտ։

Միջավայրային գործոններ

Միջավայրային գործոնները կարող են նպաստել ցելիակայի ախտանիշների առաջացմանն այն մարդկանց մոտ, ովքեր կրում են հիվանդության գեները։ Նման գործոններից են՝ նախկինում կրած ստամոքսաղիքային վարակներ (օրինակ՝ ռոտավիրուսային վարակ) կամ վաղ մանկական տարիքի սննդակարգ։

Այլ առողջական վիճակներ

Ցելիակայի զարգացման ռիսկը բարձրացնող հիվանդություններից և առողջական վիճակներից են՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-05-2021