Հասարակ հերպես. բարդություններ

Հասարակ հերպես. բարդություններ

Որոշ մարդկանց շրջանում հասարակ վիրուս հարուցող վիրուսը կարող է առաջացնել օրգանիզմի այլ շրջանների խնդիրներ:

  • Մատների ծայրեր. ինչպես HSV-1, այնպես էլ HSV-2 վիրուսները կարող են տարածվել մինչև մատներ: Վարակի այս տեսակը հաճախ անվանում են հերպետիկ մատնաշունչ: Ձեռքի բութ մատերը ծծող երեխաները կարող են վարակը բերանի խոռոչից տարածել դեպի բութ մատեր:
  • Աչքեր. երբեմն վիրուսը կարող է առաջացնել աչքի վարակում (հերպետիկ կերատոկոնյունկտիվիտ): Կրկնվող վարակները կարող են հանգեցնել աչքի եղջերաթաղանթի սպիացման և վնասման, որն իր հերթին առաջացնի տեսողության խնդիրներ կամ տեսողության կորուստ:
  • Մաշկի տարածուն ախտահարում. ատոպիկ դերմատիտ (էկզեմա) ունեցող մարդկանց շրջանում առկա է ողջ մարմնով հասարակ հերպեսի տարածման ռիսկ: Նման իրավիճակը պահանջում է անհետաձգելի բուժօգնություն:

Խիստ հազվադեպ, հատկապես թուլացած իմունային համակարգով անձանց շրջանում վերաակտիվացած հերպեսի վիրուսը կարող է առաջացնել գլխուղեղի և այն շրջապատող թաղանթների բորբոքում (հերպետիկ էնցեֆալիտ և մենինգիտ), տարածվել դեպի կերակրափող՝ առաջացնելով ցավոտ կլում (օդինոֆագիա) և դժվար կլում (դիսֆագիա) կամ զարգացնել այլ բարդություններ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-07-2021