Skip to main content

Նկարագիր - Հասարակ գորտնուկ

Սովորական գորտնուկները մաշկի փոքր, հատիկավոր գոյացություններ են, որոնք առավել հաճախ առաջանում են ձեր մատների կամ դաստակների վրա:

Հպվելիս կոպիտ թվացող սովորական գորտնուկները հաճախ նաև ունեն փոքրիկ սև կետեր, որոնք խցանված փոքր արյունատար անոթներ են:

Սովորական գորտնուկներն առաջանում են վիրուսից և փոխանցվում են հպման միջոցով: Ձեր մաշկը վիրուսի ազդեցությանը ենթարկվելուց հետո կարող է տևել երկուսից վեց ամիս, մինչև գորտնուկը զարգանա: Սովորական գորտնուկները սովորաբար անվնաս են և ի վերջո ինքնուրույն անհետանում են: Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ մարդիկ նախընտրում են հեռացնել դրանք, քանի որ դրանք համարում են անհանգստացնող կամ ամոթալի:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-06-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024