Skip to main content

Ախտորոշում - Հասարակ գորտնուկ

Շատ դեպքերում ձեր բժիշկը կարող է ախտորոշել սովորական գորտնուկը հետևյալ մեթոդներից մեկով կամ մի քանիսով:

  • Զննելով գորտնուկը:
  • Քերելով գորտնուկի վերին շերտը՝ ստուգելու մուգ կետերի (մակարդված արյունատար անոթների) նշանները, որոնք բնորոշ են գորտնուկներին:
  • Գորտնուկի փոքր հատվածը հեռացնելով (սափրման բիոպսիա) և այն լաբորատորիա ուղարկելով՝ բացառելու այլ տեսակի մաշկային գոյացությունները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024