Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կոնյուկտիվիտ

Կոնյուկտիվիտի ախտանիշները հաղթահարելու համար, քանի դեռ հիվանդությունը չի ետ քաշվել, փորձեք այս միջոցները:

  • Կիրառեք աչքերի թրջոցներ. մաքուր, մազմզուկ չունեցող կտորը թրջեք ջրի մեջ և քամեք այն՝ նախքան զգոիշորեն փակ կոպերին դնելը: Ընդհանրապես, սառը ջրի թրջոցն ունի առավել հանգստացնող ազդեցություն, սակայն դուք կարող եք նաև օգտագործել տաք թրջոց, եթե դրանից ավելի լավ եք զգում: Եթե կոնյուկտիվիտն ազդում է միայն մեկ աչքի վրա, մի՛ դիպչեք երկու աչքերին նույն կտորով: Սա նվազեցնում է կոնյուկտիվիտի տարածման ռիսկը մի աչքից մյուսը:
  • Փորձեք աչքի կաթիլներ. առանց դեղատոմսի աչքի կաթիլները, որոնք կոչվում են արհեստական արցունքներ, կարող են թեթևացնել ախտանիշները: Որոշ աչքի կաթիլներ պարունակում են հակահիստամիններ կամ այլ դեղամիջոցներ, որոնք կարող են օգտակար լինել ալերգիկ կոնյուկտիվիտ ունեցող մարդկանց:
  • Դադարեք կրել կոնտակտային լինզաներ. եթե կրում եք կոնտակտային լինզաներ, ձեզ հարկավոր է դադարեցնել դրանց օգտագործումն այնքան ժամանակ, մինչև ձեր աչքերը լավանան: Որքան ժամանակ կպահանջվի առանց կոնտակտային լինզաների մնալ, կախված է նրանից, թե ինչն է ձեր կոնյուկտիվիտի առաջացման պատճառը: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե արդյոք պետք է դեն նետեք ձեր լինզաները, ինչպես նաև մաքրող լուծույթն ու ոսպնյակի պատյանը: Եթե ձեր ոսպնյակները միանգամյա օգտագործման չեն, դրանք նորից օգտագործելուց առաջ մանրակրկիտ մաքրեք:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024