Skip to main content

Շատ դեպքերում, ձեր բժիշկը կարող է ախտորոշել կոնյուկտիվիտը՝ հարցնելով ձեր վերջին հիվանդության պատմության (անամնեզ) և ախտանիշների մասին, ինչպես նաև զննելով ձեր աչքերը:

Հազվադեպ, ձեր բժիշկը կարող է լաբորատոր անալիզի համար վերցնել ձեր աչքից արտահոսող հեղուկի նմուշ, որը կոչվում է ցանքս: Ցանքսը կարող է անհրաժեշտ լինել, եթե ձեր ախտանիշները ծանր են կամ եթե ձեր բժիշկը կասկածում է բարձր ռիսկային պատճառի մասին, ինչպիսին է՝

  • օտար մարմին ձեր աչքի մեջ
  • լուրջ բակտերիալ վարակ
  • սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024