Skip to main content

Բարդություններ - Շեղված քթի միջնապատ

Խիստ շեղված միջնապատը, որն առաջացնում է քթի փակվածություն, կարող է հանգեցնել հետևյալ խանգարումների:

  • Բերանի չորություն, որի պատճառը մշտապես բերանով շնչելն է:
  • Քթում ճնշման կամ փակվածության զգացում, որի պատճառը քթային անցուղիներից մեկնումեկի ֆիզիկական փակվածությունն է և լորձաթաղանթային այտուցը:
  • Քնի խանգարում, որի պատճառը գիշերը քթով հարմարավետ շնչելու անհնարինությունն է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024