Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա. ախտորոշում

Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա. ախտորոշում

Դիաբետիկ նեֆրոպաթիան ախտորոշվում է՝ ելնելով ձեր դիաբետի պատմությունից, առկա գանգատներից և մյուս ախտանիշներից, ֆիզիկական զննության տվյալներից և, իհարկե, երիկամների գործունեությունը գնահատող և այլ հետազոտություններից:

Դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի ախտորոշման համար ձեր բժիշկը կարող է ներգրավել նաև այլ մասնագետների ևս, օրինակ՝ նեֆրոլոգ (երիկամային հիվանդությունների մասնագետ) և ներզատաբան (էնդոկրինոլոգ):

Հետազոտություններ

Որպեսզի հստակեցվի, թե արդյոք ձեր դիաբետը բերե՞լ է երիկամների ախտահարման, բժիշկը ձեզ ամենայն հավանականությամբ կառաջարկի մի շարք հետազոտություններ:

  • Արյան հետազոտություններ. բժիշկը նշանակում է արյան անալիզներ, որպեսզի գնահատի ձեր ընդհանուր առողջական վիճակը, դիաբետի զարգացման ընթացքը կամ բուժման արդյունավետությունը, ինչպես նաև երիկամների գործունեությունը:
  • Մեզի հետազոտություններ. մեզի քննությունը թույլ է տալիս տվյալներ ստանալ ձեր երիկամների գործունեության մասին: Օրինակ, բժշկին կարող է հետաքրքրել, թե մեզով ինչքա՞ն ալբումին (կոչվում է նաև «միկրոալբումինուրիա») կամ ընդհանուր սպիտակուց եք կորցնում: Միկրոալբումինուրիայի առկայությունը կարող է վկայել այն մասին, որ ձեր երիկամներն արդեն ախտահարվել են, և այս առումով մեզում ալբումինը կարող է հանդիսանալ դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի ամենավաղ ցուցանիշներից մեկը:
  • Պատկերման հետազոտություններ. բժիշկը կարող է նշանակել երիկամների գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա) կամ սովորական ռենտգեն հետազոտություն՝ ստուգելու ձեր երիկամների չափերը և կառուցվածքային փոփոխությունները, ինչպես նաև համակարգչային տոմոգրաֆիա (ՀՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտություն (ՄՌՏ)՝ գնահատելու երիկամների արյունամատակարարումը:
  • Երիկամների գործունեության հետազոտություններ. բժիշկը կարող է նշանակել երիկամների զտող (ֆիլտրող) ունակության գնահատման որոշ հետազոտություններ: Մեդեքս-գործիքներ բաժնից ինքներդ կարող եք օգտվել կծիկային ֆիլտրացիայի արագության MDRD հաշվիչից:
  • Երիկամի բիոպսիա. որոշ իրավիճակներում բժիշկը կարող է առաջարկել նաև երիկամի բիոպսիա: Երիկամի բիոպսիան սովորաբար իրականացվում է տեղային անզգայացման ներքո, իսկ նմուշառված երիկամային հյուսվածքի մանրադիտակային հետազոտությունը թույլ է տալիս գնահատել երիկամների ախտահարման բջջաբանական կամ հյուսվածաբանական տեսակն ու փուլը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-04-2021