Skip to main content

Ախտորոշում - Բարուրացան

Բարուրային ցանի ախտորոշումը որևէ դժվարություն չի ներկայացնում:

Ձեր բժիշկը կարող է հաստատել ձեր երեխայի բարուրային մաշկաբորբի առկայությունը՝ տակդիրի շփման շրջանում արտաքին նշանների հիման վրա:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024