Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտանիշներ

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդում. ախտանիշներ

Դիսեմինացված (տարածուն) ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշը կարող է սկսվել դանդաղորեն կամ սուր և ընթանալ տարբեր կլինիկական նշաններով:

Օրինակ, ԴՆՄ-ի հանկարծակի և սուր սկիզբ կարող է լինել էնդոտոքսիկ շոկի, ամնիոտիկ հեղուկով էմբոլիայի դեպքում, իսկ դանդաղ, քրոնիկ և քողարկված՝ քաղցկեղների դեպքում:

Երկար ժամանակի ընթացքում զարգացող ԴՆՄ համախտանիշը կարող է ընթանալ առանց որևէ գանգատի կամ նշանի: Նման դեպքում ԴՆՄ հայտնաբերելը դժվարանում է:

Հանկարծահաս (սուր) ԴՆՄ համախատանիշի առաջին նշանը կարող է դառնալ առատ արյունահոսությունը:

ԴՆՄ-ի մյուս գանգատներն ու նշանները կախված են այս վիճակն առաջացնող պատճառից: Ձեզ մոտ կարող են զարգանալ արյունահոսության հետևյալ տեսակները՝

  • չդադարող արյունահոսություն ձեր կտրած կամ այլ տեսակի վերքերից
  • չդադարող արյունահոսություն ձեր վիրահատական վերքից կամ տեղադրված ներերակային կամ միզային կաթետերներից
  • մաշկի վրա տարածուն կամ փոքր կարմիր կետային (պետեխիաներ) կամ ավելի մեծ (պուրպուրաներ) արյունազեղումների առաջացում
  • քթային, լնդային, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթից կամ ձեր ատամները խոզանակով մաքրելիս առաջացող արյունահոսություն
  • արյուն ձեր կղանքում, որը ստանում է մուգ կարմիր կամ սև ձթանման տեսք (արյունային կղանք)
  • արյուն ձեր մեզում (արյունամիզություն)
  • դաշտանի առատացում:

Առանց հետաձգելու դիմեք ձեր բժշկին, եթե ձեզ կամ ձեր ծանոթներից մեկնումեկի մոտ առկա են վերևում թվարկված նշաններից մեկնումեկը: ԴՆՄ ախտորոշումը պահանջում է որոշ լաբորատոր հետազոտությունների անցկացում, ուստի բժշկին վաղ այցելելը կարող է նպաստել բարդությունների զարգացման կանխարգելմանը և հաջող բուժմանը:

Ծանր դեպքերում կարող են զարգանալ լրջագույն, այդ թվում՝ կյանքին սպառնացող նշաններ, օրինակ՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-12-2022