Skip to main content

Նկարագիր - Ներանոթային տարածուն մակարդում

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշը ծանր վիճակ է, որի ժամանակ ամբողջ օրգանիզմում առաջանում են տարածուն արյան մակարդուկներ (թրոմբներ):

Այս միկրոթրոմբները խցանում են փոքր արյունատար անոթների լուսանցքը և առաջացնում կենսականորեն կարևոր օրգանների արյունամատակարարման և գործունեության խորը խանգարում:​ Երբ ձեր արյունը մակարդվում է խիստ արագացած կամ շատ հաճախակի, մակարդելիությանը մասնակցող նյութերը՝ մակարդելիության գործոնները և թրոմբոցիտները սկսում են արագորեն սպառվել, որն էլ հանգեցնում է արյունահոսությունների:

Սովորաբար ԴՆՄ համախտանիշը ոչ թե առաջանում է ինքնուրույն, այլ հանդիսանում է մեկ այլ հիվանդության, վարակի կամ վնասվածքի հետևանք: Անկախ պատճառից, ԴՆՄ համախտանիշով հիվանդների 20-50%-ը մահանում է, ուստի այս վիճակի վաղ ախտորոշումը և բուժումը ունեն չափազանց մեծ կարևորություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 17-04-2020
Վերջին վերանայում՝ 28-04-2024