Skip to main content

Կանխարգելում - Չոր մակուլյար դեգեներացիա

Սովորական աչքի քննությունները կարևոր են մակուլյար դեգեներացիայի վաղ նշանները հայտնաբերելու համար:

Հետևյալ միջոցները կարող են օգնել չոր կամ ատրոֆիկ (ոչ էքսուդատիվՃ մակուլյար դեգեներացիայի զարգացման ռիսկի կրճատմանը:

  • Կառավարեք ձեր մյուս բոլոր առողջական խնդիրները․ օրինակ, եթե ունեք սրտանոթային հիվանդություն կամ բարձր արյան ճնշում (հիպերտենզիա), ընդունեք ձեր դեղամիջոցները և հետևեք ձեր բժշկի ցուցումներին՝ ձեր վիճակը վերահսկելու համար:
  • Մի՛ ծխեք․ ծխողների մոտ մակուլյար դեգեներացիայի զարգացումն ավելի հավանական է, քան չծխողների մոտ: Խնդրեք ձեր բժշկի օգնությունը ծխելը դադարեցնելու համար:
  • Պահպանեք առողջ քաշը և վարեք ֆիզիկապես ակտիվ ապրելակերպ․ եթե ձեզ անհրաժեշտ է նիհարել, կրճատեք ձեր ստացած կալորիաների քանակը և ավելացրեք ֆիզիկական վարժանքների քանակը:
  • Ընտրեք մրգերով և բանջարեղենով հարուստ սննդակարգ․ այս մթերքները պարունակում են հակաօքսիդանտ վիտամիններ, որոնք նվազեցնում են մակուլյար դեգեներացիայի զարգացման ռիսկը:
  • Ձեր սննդակարգում ներառեք ձկնեղեն․ օմեգա-3 ճարպաթթուները, որոնք առկա են ձկների մեջ, կարող են նվազեցնել մակուլյար դեգեներացիայի ռիսկը: Ընկույզները, ինչպիսին է հունական ընկույզը, նույնպես պարունակում են օմեգա-3 ճարպաթթուներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-03-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024