Skip to main content

Ինքնօգնություն - Դիսֆագիա

Եթե դժվարանում եք կուլ տալ, անպայման դիմեք ձեր բժշկին և հետևեք նրա խորհուրդներին:

Կան նաև որոշ բաներ, որոնք կարող եք փորձել օգնելու ձեր ախտանիշների թեթևացմանը:

  • Փոխեք ձեր ուտելու սովորույթը. փորձեք ուտել ավելի փոքր կերակուրներ, սակայն՝ ավելի հաճախակի: Կտրատեք ձեր կերակուրը փոքր կտորների, մանրակրկիտ ծամեք սնունդը և ավելի դանդաղ կերեք: Եթե ​​ դժվարանում եք հեղուկներ կուլ տալ, կան արտադրանքներ, որոնք կարող եք փորձել հեղուկները խտացնելու համար:
  • Փորձեք տարբեր բնույթի մթերքներ՝ տեսնելու, թե արդյոք որոշները ձեզ ավելի շատ անհանգստություն են պատճառում. նոսր հեղուկները, ինչպիսիք են սուրճն ու հյութը, որոշ մարդկանց համար խնդրահարույց են, իսկ կպչուն մթերքները, ինչպիսիք են գետնանուշի կարագը կամ կարամելը, կարող են դժվարացնել կուլ տալը: Խուսափեք այն ուտելիքներից, որոնք ձեզ մոտ դժվարություններ են առաջացնում:
  • Սահմանափակեք ալկոհոլը և կոֆեինը. դրանք կարող են չորացնել ձեր բերանը և կոկորդը՝ դժվարացնելով կուլ տալը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024