Skip to main content

Ազդրային ճողվածքի պլաստիկա - Վիրահատություններ

Այս էջում ձեզ կտրամադրվի հանրամատչելի տեղեկատվություն ազդրային ճողվածքի վիրահատական վերականգնման մասին:

Եթե ունեք այս թեմայի հետ կապված որևէ հարց, ապա քննարկեք այն ձեր ընտանեկան բժշկի և վիրաբույժի հետ:

Ի՞նչ է ազդրային ճողվածքը

Ձեր որովայնի խոռոչը պարունակում է ձեր աղիները և այլ օրգաններ: Դրանք պաշտպանված են ձեր որովայնի պատով, որը կազմված է 4 շերտից:

Որովայնի պատի մկանային շերտի վրա կարող են առաջանալ թույլ տեղամասեր, որոնք հարաճում են տեղայնացված անցքի կամ դեֆեկտի, որի միջով էլ ձեր որովայնի պարունակությունը ներքին շերտի՝ որովայնամզի հետ միասին արտանկում է պատի թույլ դիմադրության տեղից: Արդյունքում տվյալ շրջանի մաշկի տակ առաջանում է տեսանելի (ավելի արտահայտիչ է դառնում կռանալիս) կամ շոշափելի արտափքվածություն, որն էլ կոչվում է ճողվածք:

Վիրաբույժները ճողվածքի համար տարբերում են՝

 • ճողվածքի դուռ. սա որովայնի խոռոչի պատի թուլացած կամ խախտված հատվածն է (որովայնի պատի փակեղների կամ շարակցական հյուսվածքի վրա առաջացած ճեղքեր կամ բացվածքներ), որով դուրս են գալիս ներքին օրգանները
 • ճողվածքապարկ, որը որովայնի պատը ներսից ծածկող բարակ թաղանթն է (որովայնամիզ)
 • ճողվածքապարկի պարունակություն, որը ճողվածքապարկում առկա օրգաններն են (ավելի հաճախ` բարակ աղիքներ և ճարպոն. սովորաբար ճողվածքապարկ առաջինը մտնում է ճարպային հյուսվածքը, որին կարող է հետևել կամ ուղեկցել այլ օրգան):

Ազդրային ճողվածքն առաջանում է ձեր աճուկի ստորին մասում` որովայնի պատի այն անցքով, որտեղից ազդրային զարկերակը և երակը որովայնի խոռոչից անցնում են դեպի ստորին վերջույթ:

Որո՞նք են վիրահատության օգուտները

Վիրահատությունից հետո դուք այլևս չեք ունենա ճողվածք: Վիրահատությունը նաև կանխարգելում է ճողվածքի ծանր բարդությունները (բորբոքում, օղակում, աղիքի լուսանցքի խցանում, որը բերում է աղիքային անանցանելիության կամ ստրանգուլյացիա, երբ աղիքի մի մասի արյան շրջանառությունը ընդհատվում է) և թույլ է տալիս վերադառնալ ձեր նորմալ գործերին:

Ազդրային ճողվածքի վերականգնումը
Ազդրային ճողվածքի վերականգնումը

Կա՞ արդյոք վիրահատությանը որևէ այլընտրանք

Վիրահատությունը խորհուրդ է տրվում որպես այս հիվանդության բուժման միակ մեթոդ: Ճողվածքը չի կարող առանց վիրահատության ինքնուրույն բարելավվել (կարող է ներուղղել դեպի որովայնի խոռոչ, սակայն դարձյալ արտանկվել):

Ի՞նչ է վիրահատությունը ներառում

Հնարավոր է վիրահատության ցավազրկումն ապահովող անեսթեզիայի (անզգայացման) տարբեր մեթոդներ: Վիրահատող բժիշկը (վիրաբույժը) կընտրի այն անզգայացումը, որն առավելագույնս համապատասխանում է նախատեսվող վիրահատության բարդության աստիճանին և ձեր ընդհանուր առողջական վիճակին: Վիրահատությունը սովորաբար տևում է մոտ 45 րոպե:

Վիրաբույժը կտրվածք է կատարում անմիջապես արտափքված մասի վրա կամ դրանից քիչ բարձր և հեռացնում է ճողվածքապարկը՝ մինչ այդ ներուղղելով դրա պարունակությունը:

Այնուհետև վիրաբույժը նեղացնում է այն անցքը (ազդրային խողովակ), որի միջով որովայնի պարունակությունն արտանկվել էր՝ օգտագործելով կարեր կամ արհեստական ցանց և թողնելով բավարար տեղ ազդրային զարկերակի և երակի անցման համար: Վերջում վիրաբույժը կարում է ձեր մաշկը:

Ինչպիսի՞ բարդություններ կարող են առաջանալ

Թվարկված բարդություններից որոշները կարող են լինել ծանր և անգամ բերել մահվան:

Որևէ վիրահատության ընդհանուր բարդությունները

 • ցավ
 • արյունահոսություն
 • վիրահատական շրջանի (վերքային) վարակ
 • որովայնի մաշկի սպիական տգեղացում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր ոտքերում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր թոքերում:

Այս վիրահատության առանձնահատուկ բարդությունները

 • վերքի տակ արյան (հեմատոմա) կամ հեղուկի (սերոմա) կուտակում
 • միզարձակության դժվարություն
 • ազդրային երակի վնասում կամ նեղացում
 • որովայնի խոռոչից դուրս եկած և ճողվածքապարկում հայտնված օրգանների կամ հյուսվածքների վնասում
 • ոտքի ժամանակավոր թուլություն
 • նյարդերի վնասում:

Որքա՞ն շուտ ես կվերականգնվեմ

Դուք ի վիճակի կլինեք տուն վերադառնալ վիրահատության օրը:

Առաջին մի քանի օրվա ընթացքում փորձեք մեծացնել ձեր քայլքի կամ զբոսանքի տևողությունը:

Դուք կարող եք վերադառնալ ձեր աշխատանքին, երբ բժիշկը համոզվի, որ դրա համար բավարար լավ եք զգում (սովորաբար 2-4 շաբաթ անց՝ կախված վիրահատության ծավալից և ձեր աշխատանքի բնույթից):

Կանոնավոր վարժանքները կարող են օգնել, որ հնարավորինս շուտ վերադառնաք ձեր սովորական գործերին: Մինչև վարժանքներ սկսելը, խորհուրդ հարցրեք ձեր բժշկից:

Մարդկանց մեծ մասը լիարժեք վերականգնվում է և անցնում իր նորմալ գործերին: Սակայն, ճողվածքը կարող է «վերադառնալ» (կրկնվել):

Ամփոփում

Ազդրային ճողվածքը տարածված առողջական խնդիր է, որը պատճառվում է ձեր որովայնի խոռոչի պատի` ազդրային խողովակին մոտ ընկած շրջանի թուլությամբ: Չբուժվելու դեպքում ազդրային ճողվածքը կարող է առաջացնել ծանր բարդություններ:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ճողվածքների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի ճողվածքներ էջը, որպեսզի ծանոթանաք այս հիվանդության և բուժման մեթոդների մասին:

Վիրահատական միջամտությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վիրահատական միջամտությունների համապատասխան էջերը, որ լրացուցիչ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ստանաք վիրահատությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-06-2020
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024