Skip to main content

Ճողվածքը ներքին օրգանների կամ խորանիստ հյուսվածքների դուրս գալն է անատոմիական թույլ տեղերից կամ բնական բացվածքներից և խոռոչից դուրս արտացցումը:

Ճողվածքը բավական տարածված առողջական խնդիր է և հանդիպում է բնակչության մինչև 4%-ի շրջանում:

Որոշ ճողվածքներ բնածին են: Մյուսները զարգանում են վիրահատությունից հետո: Այլ դեպքերում խոռոչի պատի թուլությունը կարող է զարգանալ ժամանակի ընթացքում՝ ի վերջո հանգեցնելով ճողվածքային արտափքման:

Եթե ճողվածքը փոքր է կամ որևէ լրացուցիչ խնդիր չի առաջացնում, դուք և բժիշկը կարող եք որոշել համբերել և հսկել հետագա ընթացքը: Նման դեպքերում բժիշկը ձեզ կտա մի շարք օգտակար խորհուրդներ: Սակայն, եթե ճողվածքը մեծ է, ցավոտ կամ ժամանակ առ ժամանակ անշարժանում է և ուղեկցվում օղակման ախտանիշներով, ձեզ կարող է առաջարկվել վիրահատություն, որոշ դեպքերում՝ շտապ կամ անհետաձգելի:

Որովայնային ճողվածքի տեսակները

Ըստ տեղակայման և զարգացման մեխանիզմի տարբերում են որովայնային ճողվածքների հետևյալ տեսակները:

  • Ստոծանիական (դիաֆրագմալ) ճողվածքն առաջանում է, երբ ստամոքսի մի մասը ստոծանու բնական (որտեղով անցնում է կերակրափողը) կամ արհեստական բացվածքներով (բնածին արատների ժամանակ) ներթափանցում է կրծքի խոռոչ։ Սա համարվում է ներքին ճողվածք, այսինքն՝ արտաքինից չերևացող: Ստոծանիական ճողվածքը հազվադեպ է հանդիպում, սակայն հաճախ բերում է աղիքային անանցանելիության:
  • Աճուկային ճողվածքը սովորաբար զարգանում է տղամարդկանց մոտ, երբ որովայնի պարունակությունը (աղիներ, ճարպոն) արտանկում է աճուկային խողովակից: Տարբերում են բնածին և ձեռքբերովի, թեք և ուղիղ աճուկային ճողվածքներ: Աճուկային ճողվածքը օղակվող և անհետաձգելի վիրահատություն պահանջող ճողվածքի ամենահաճախ հանդիպող տեսակն է:
  • Պորտային ճողվածքը հաճախ առաջանում է երեխաների (բնածին կամ ձեռքբերովի) և կանանց մոտ, երբ որովայնի պարունակությունը (աղիներ, ճարպոն) արտանկում է պորտից: Պորտային ճողվածքները լինում են տարբեր չափերի և սովորաբար ունեն գնդաձև տեսք:
  • Վենտրալ (հետվիրահատական) ճողվածքը զարգանում է որովայնի խոռոչի վիրահատություններից հետո: Վիրահատական վերքի ուշ լավացումը և սպիները կարող է նպաստել այս ճողվածքի առաջացմանը:
  • Ազդրային ճողվածքն ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ և զարգանում է, երբ որովայնի պարունակությունը (աղիներ, ճարպոն) արտանկում է ազդրային խողովակից:
  • Էպիգաստրալ ճողվածքը առաջանում է, երբ որովայնի պարունակությունը (աղիներ, ճարպոն) արտանկում է որովայնի պատի՝ կրծոսկրի թրաձև ելունից մինչև պորտն ընկած գծով: Սա համարվում է որովայնի սպիտակ գծի ճողվածքի տարբերակներից մեկը և ավելի հաճախ հանդիպում է տարեց տղամարդկանց մոտ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024