Ֆիբրոադենոմա․ ախտորոշում

Ֆիբրոադենոմա․ ախտորոշում

Զրուցելուց և որոշ հարցեր տալուց հետո բժիշկը կզննի և կշոշափի ձեր երկու կրծքերը։

Կրծքագեղձի կլինիկական զննման և շոշափման ընթացքում բժիշկը ստուգում է երկու կրծքագեղձերում ուռուցքային գոյացությունների և այլ խնդիրների առկայությունը:

Եթե ունեք իրեն զգացնել տվող (շոշափվող) ուռուցքային գոյացություն, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ որոշ թեստեր կամ միջամտություններ, որոնք կախված են ձեր տարիքից և ուռուցքի առանձնահատկություններից:

Կրծքագեղձում ուռուցքային գոյացության գնահատման թեստեր

  • Ախտորոշիչ մամոգրաֆիա. մամոգրաֆիան օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթներ, որ ստացվի կրծքագեղձի հյուսվածքի կասկածելի շրջանների պատկերը (մամոգրամ): Ֆիբրոադենոման կարող է երևալ որպես հարթ և կլոր եզրերով կրծքագեղձի զանգված, որն առանձնանում է հարակից հյուսվածքներից:
  • Կրծքագեղձի գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). այս տեխնոլոգիան օգտագործում է ձայնային ալիքներ, որ ստացվի կրծքագեղձի ներքին կառուցվածքների սոնոգրաֆիկ պատկերներ: Ի լրումն մամոգրաֆիայիբժիշկը կարող է խորհուրդ տալ կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա, եթե ունեք խիտ գեղձային հյուսվածք: Կրծքագեղձում ուռուցքային գոյացություն ունեցող մինչև 30 տարեկան կանանց բժիշկը հավանաբար առաջին հերթին կնշանակի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն: Եթե մամոգրաֆիայով պարզվում է, որ ունեք կրծքագեղձի ուռուցքային գոյացություն կամ այլ խնդիր, կրծքագեղձի սոնոգրաֆիան կարող է օգտագործվել վերջինիս լրացուցիչ գնահատման համար: Այն կարող է օգնել ստուգելու, թե արդյոք ուռուցքը պինդ է կամ լցված է հեղուկով: Պինդ գոյացությունն ավելի հավանական է, որ լինի ֆիբրոադենոմա, իսկ հեղուկով լցված զանգվածը՝ կիստա:

Կրծքագեղձում ուռուցքային գոյացության գնահատման միջամտություններ

  • Հաստ ասեղային բիոպսիա. այս միջամտությունն իրականացվում է գերձայնային ուղղորդման ներքո: Բժիշկն օգտագործում է հաստ ասեղ, որ ուռուցքային հյուսվածքից հավաքի բջջային կենսանմուշ և այն ուղարկի լաբորատոր հետազոտության:
  • Բարակ ասեղային ասպիրացիա. կրծքագեղձի մեջ զգուշորեն մտցված բարակ ասեղով բժիշկն արտաքաշում է ուռուցքային գոյացության պարունակությունը: Եթե ստացվում է հեղուկ, ապա հավանական է, որ առկա է կիստա:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-07-2021