Ֆիբրոադենոմա․ բուժում

Ֆիբրոադենոմա․ բուժում

Դեպքերի մեծ մասի համար ֆիբրոադենոման որևէ բուժում չի պահանջում:

Այնուամենայնիվ, որոշ կանայք կարող են ապահովության համար ընտրել ուռուցքային գոյացության վիրահատական հեռացում։

Ոչ վիրահատական վարում

Եթե կրծքագեղձի կլինիկական հետազոտությամբ ու շոշափմամբ, պատկերման հետազոտություններով և բիոպսիայով ստացված տվլաներից ելնելով բժիշկը վստահ է, որ կրծքագեղձի ուռուցքը ֆիբրոադենոմա է, վիրահատության հարցը կարող է օրակարգից հանվել:

Դուք կարող եք դեմ լինել վիրահատությանը, քանի որ՝

  • վիրահատությունը կարող է խեղաթյուրել կրծքի ձևը և տեքստուրան
  • ֆիբրոադենոմաները երբեմն ինքնուրույն փոքրանում կամ անհետանում են
  • կրծքագեղձն ունի բազմաթիվ ֆիբրոադենոմաներ, որոնք կայուն են և ժամանակի ընթացքում գերձայնային հետազոտությամբ (սոնոգրաֆիա) փոփոխություններ չեն գրանցվում:

Եթե որոշում եք չվիրահատվել, կարևոր է, որ կանոնավոր բժշկական այցերի և գերձայնային հետազոտությունների միջոցով վերահսկեք ֆիբրադենոման:

Վիրահատություն

Որոշ դեպքերում բժիշկը կարող է առաջարկել ֆիբրոադենոմայի վիրահատական հեռացում, եթե կրծքագեղձի կլինիկական կլինիկական հետազոտության և շոշափման, պատկերման հետազոտության կամ բիոպսիայի արդյունքներից մեկնումեկը շեղված է կամ եթե ուռուցքը խիստ մեծ է, արագորեն մեծանում է կամ առաջացնում է գանգատներ:

Ֆիբրոադենոմայի հեռացման միջամտություններից են՝

  • լամպէկտոմիա կամ էքսցիզիոն բիոպսիա․ այս դեպքում վիրաբույժը հեռացնում է կրծքագեղձի ուռուցքային հյուսվածքը և ուղարկում լաբորատորիա՝ ստուգելու քաղցկեղի առկայությունը
  • կրիոաբլացիա․ սա հատուկ բարակ սարքով և սառեցնող գազովֆիբրոադենոմայի ոչնչացման միջամտություն է:

Ֆիբրոադենոման հեռացնելուց հետո հնարավոր է, որ զարգանան մեկ կամ ավելի շատ նոր ֆիբրոադենոմաներ: Նոր ուռուցքային գոյացությունները կարիք ունեն ստուգման մամոգրաֆիայով, գերձայնային հետազոտությամբ կամ բիոպսիայով:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-07-2021