Skip to main content

Ախտորոշում - Քունքային արտերիտ

Հսկաբջջային կամ քունքային արտերիտը կարող է դժվար ախտորոշել, քանի որ հիվանդության վաղ նշանները նման են այլ, ավելի տարածված առողջական վիճակների ախտանիշներին:

Ուստի, ձեր բժիշկը նախ կփորձի բացառել ձեր ախտանիշների այլ, ավելի հավանական պատճառները:

Բացի ձեր ախտանիշների և հիվանդության պատմության մասին (անամնեզ) հարցնելուց, ձեր բժիշկը, ամենայն հավանականությամբ, կանցկացնի մանրակրկիտ ֆիզիկական քննություն (բուժզննում)՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով ձեր քունքային զարկերակների վրա: Հաճախ այս զարկերակներից մեկը կամ երկուսն էլ գերզգայուն կամ ցավոտ են՝ թուլացած անոթազարկով (պուլս), արտաքինից՝ ցցված պարան հիշեցնող, իսկ շոշափելիս՝ պնդացած կամ կարծրացած:

Բժիշկը նաև կարող է խորհուրդ տալ որոշակի հետազոտություններ՝ ախտորոշումը հաստատելու համար:

Արյան թեստեր

Հետևյալ թեստերը կարող են օգնել ձեր վիճակի ախտորոշմանը և բուժման արդյունավետության վերահսկմանը:

  • Էրիթրոցիտների նստման արագություն (ESR). այս թեստը չափում է, թե որքան արագ են արյան կարմիր բջիջները (էրիթրոցիտներ) նստում լաբորատոր նեղ խողովակի հատակին: Արյան կարմիր բջիջների արագ նստեցումը կարող է հուշել, որ ձեր օրգանիզմում առկա է բորբոքում:
  • C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP). սա չափում է մի նյութ, որն արտադրում է ձեր լյարդը, երբ առկա է բորբոքում:

Պատկերային հետազոտություններ

Այս հետազոտությունները կարող են օգտագործվել ինչպես հսկաբջջային արտերիտի ախտորոշման, այնպես էլ բուժմանը ձեր օրգանիզմի արձագանքը վերահսկելու համար։

  • Դոպլեր գերձայնային հետազոտություն. դոպլերն օգտագործում է ձայնային ալիքներ՝ ձեր արյունատար անոթներով հոսող արյան պատկերներ ստեղծելու համար:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային անգիոգրաֆիա (ՄՌԱ)․ այս հետազոությունը ՄՌՏ-ն համատեղում է կոնտրաստային նյութի օգտագործման հետ, որը ստեղծում է ձեր արյունատար անոթների մանրամասն պատկերներ: Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ունեք սահմանափակ տարածքներում գտնվելու հետ կապված անհանգստություն կամ վախ, քանի որ հետազոտությունն անցկացվում է խողովակաձև սարքի մեջ:
  • Պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ)․ եթե ձեր բժիշկը կասկածում է, որ դուք կարող եք ունենալ մեծ զարկերակների հսկաբջջային արտերիտ, ինչպիսին է ձեր աորտան, կարող է խորհուրդ տալ ՊԷՏ: Այս հետազոտությունն օգտագործում է ներերակային տրեյսերային լուծույթ, որը պարունակում է փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ: ՊԷՏ սքանավորումը կարող է ստեղծել ձեր խոշոր արյունատար անոթների ավելի մանրամասն պատկերներ և ընդգծել բորբոքման տարածքները:

Բիոպսիա

Հսկաբջջային արտերիտի ախտորոշումը հաստատելու լավագույն միջոցը քնային զարկերակի փոքր նմուշ վերցնելն է (բիոպսիա): Այս զարկերակն անցնում է մաշկին մոտ՝ ձեր ականջների առջևով և շարունակվում է մինչև ձեր գլխամաշկը: Միջամտությունը կատարվում է ամբուլատոր պայմաններում՝ օգտագործելով տեղային անզգայացում: Հեռացված նմուշը լաբորատորիայում հետազոտվում է մանրադիտակի տակ:

Եթե ունեք հսկաբջջային արտերիտ, զարկերակը հաճախ ցույց կտա բորբոքում, որը ներառում է ոչ նորմալ մեծ բջիջներ, որոնք կոչվում են հսկա բջիջներ (այստեղից էլ հիվանդության անվանումը): Սակայն, հնարավոր է ունենալ հսկաբջջային արտերիտ և բիոպսիայով ստանալ բացասական արդյունք:

Եթե արդյունքները պարզ չեն, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ձեր գլխի մյուս կողմի քնային զարկերակի բիոպսիա:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024