Skip to main content

Ախտանիշներ - Քունքային արտերիտ

Հսկաբջջային կամ քունքային արտերիտի ամենատարածված ախտանշաններն են գլխացավն ու ցավոտությունը, հաճախ՝ սուր, որը սովորաբար տեղակայվում է զույգ քունքերում:

Գլխացավը կարող է աստիճանաբար ուժգնանալ, սկսվել և անհետանալ կամ ժամանակավորապես մեղմանալ:

Ընդհանուր առմամբ, հսկաբջջային արտերիտի գանգատներն ու ախտանիշները ներառում են՝

  • կայուն, սուր գլխացավ, սովորաբար՝ ձեր քունքային շրջանում
  • գլխամաշկի ցավոտություն (գերզգայունություն)
  • ծնոտի ցավ, երբ ծամում եք կամ լայն բացում եք ձեր բերանը
  • ջերմություն
  • հոգնածություն
  • չնախատեսված քաշի կորուստ (նիհարում)
  • տեսողության կորուստ կամ երկտեսություն (դիպլոպիա), հատկապես այն մարդկանց մոտ, ովքեր նաև ունեն ծնոտի ցավ
  • մեկ աչքում տեսողության հանկարծակի, կայուն կորուստ:

Պարանոցի, ուսերի կամ ազդրերի ցավն ու կարկամությունը հարակից խանգարման՝ ռևմատիկ պոլիմիալգիայի ընդհանուր ախտանշաններն են: Հսկաբջջային արտերիտ ունեցող մարդկանց մոտ 50 տոկոսը նաև ունի ռևմատիկ պոլիմիալգիա (պոլիմիալգիա ռևմատիկա):

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Եթե ձեզ մոտ ի հայտ է գալիս նոր, մշտական գլխացավ կամ վերը թվարկված գանգատներից և ախտանիշներից որևէ մեկը, անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին: Եթե ձեզ մոտ ախտորոշվել է հսկաբջջային արտերիտ, բուժումը որքան հնարավոր է շուտ սկսելը սովորաբար կարող է կանխել տեսողության կորուստը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024