Ժիլբերտի համախտանիշ. բուժում

Ժիլբերտի համախտանիշ. բուժում

Ժիլբերտի համախտանիշը բուժում չի պահանջում:

Արյան մեջ բիլիռուբինի մակարդակները կարող են ժամանակի ընթացքում տատանվել և, բարձրանալու դեպքում, հազվադեպ առաջացնել դեղնուկ, որը սովորաբար չունի որևէ բացասական ազդեցություն և ինքնուրույն վերանում է, երբ բիլիռուբինի մակարդակը նորմալանում է:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-11-2021