Skip to main content

Բուժում - Ժիլբերտի սինդրոմ

Ժիլբերտի համախտանիշը բուժում չի պահանջում:

Արյան մեջ բիլիռուբինի մակարդակները կարող են ժամանակի ընթացքում տատանվել և, բարձրանալու դեպքում, հազվադեպ առաջացնել դեղնուկ, որը սովորաբար չունի որևէ բացասական ազդեցություն և ինքնուրույն վերանում է, երբ բիլիռուբինի մակարդակը նորմալանում է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-11-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024