Skip to main content

Պատճառներ - Գլոմերուլոնեֆրիտ

Բազմաթիվ հիվանդություններ կարող են դառնալ գլոմերուլոնեֆրիտի պատճառ:

Երբեմն հիվանդությունը հանդիպում է ընտանիքներում, իսկ որոշ դեպքերում էլ պատճառը անհայտ է: Գործոնները, որոնք կարող են հանգեցնել գլոմերուլների բորբոքմանը, ներառում են հետևյալ հիվանդությունները և վիճակները:

Վարակներ

Վարակային հիվանդությունները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հանգեցնել գլոմերուլոնեֆրիտների: Այս վարակները ներառում են հետևյալը:

 • Հետստրեպտոկոկային գլոմերուլոնեֆրիտ. գլոմերուլոնեֆրիտ կարող է զարգանալ կոկորդի ստրեպտոկոկային վարակից մեկ կամ երկու շաբաթ անց կամ, հազվադեպ, ստրեպտոկոկային բակտերիայից առաջացած մաշկի վարակից հետո (իմպետիգո): Բորբոքումն առաջանում է, երբ բակտերիաների դեմ արտադրվող հակամարմինները կուտակվում են երիկամային կծիկներում: Հետստրեպտոկոկային գլոմերուլոնեֆրիտն ավելի հավանական է, որ զարգանա երեխաների, քան չափահասների մոտ: Երեխաները նաև արագորեն լավանում են:
 • Բակտերիալ էնդոկարդիտ. բակտերիալ էնդոկարդիտը սրտի խոռոչների և փականների լորձաթաղանթի վարակ է: Պարզ չէ՝ երիկամների բորբոքումը միայն իմունային համակարգի գործունեության, թե այլ գործոնների հետևանք է:
 • Երիկամների վիրուսային վարակներ. երիկամների վիրուսային վարակները, ինչպիսիք են հեպատիտ B-ն և հեպատիտ C-ն, առաջացնում են կծիկների և երիկամների այլ հյուսվածքների բորբոքում:
 • ՄԻԱՎ. ՄԻԱՎ-ով՝ ՁԻԱՀ պատճառող վիրուսով վարակվածությունը կարող է հանգեցնել գլոմերուլոնեֆրիտների և երիկամների հարաճուն վնասման՝ նույնիսկ մինչև ՁԻԱՀ-ի սկսվելը:

Աուտոիմուն հիվանդություններ

Աուտոիմուն հիվանդությունները խանգարումներ են, որոնք առաջանում են առողջ հյուսվածքների դեմ իմունային համակարգի գրոհի հետևանքով: Աուտոիմուն հիվանդությունները, որոնք կարող են առաջացնել գլոմերուլոնեֆրիտ, ներառում են հետևյալը:

 • Համակարգային կարմիր գայլախտ (լուպուս). որպես քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն՝ գայլախտը կարող է ազդել ձեր օրգանիզմի բազմաթիվ օրգան-համակարգեր վրա՝ ներառյալ մաշկը, հոդերը, երիկամները, արյան բջիջները, սիրտը և թոքերը:
 • Գուդպաստյորի համախտանիշ. այս հազվադեպ հանդիպող խանգարման ժամանակ, որը նաև հայտնի է որպես հակա-ԳԲՄ հիվանդություն, իմունային համակարգը հակամարմիններ է արտադրում թոքերի և երիկամների հյուսվածքների դեմ: Այն կարող է առաջացնել երիկամների հարաճուն և մշտական ​​վնասում:
 • IgA նեֆրոպաթիա. իմունոգոլոբուլին A-ն (Ig A) հակամարմին է, որն արտադրվում է որպես վարակիչ գործոնների դեմ առաջին պաշտպանական գիծ: IgA նեֆրոպաթիա զարգանում է, երբ հակամարմինների նստվածքները կուտակվում են երիկամային կծիկներում: Բորբոքումն ու հետագա վնասումը կարող են երկար ժամանակ մնալ չհայտնաբերվալ: Ամենատարածված ախտանիշը մեզի մեջ արյունն է (հեմատուրիա):

Վասկուլիտներ

Վասկուլիտը մանր արյունատար անոթների բորբոքումն է։ Վասկուլիտի տեսակները, որոնք կարող են առաջացնել գլոմերուլոնեֆրիտ, ներառում են հետևյալը:

 • Պոլիարտերիտ. վասկուլիտի այս ձևն ազդում է օրգանիզմի բազմաթիվ շրջանների միջին և մանր արյունատար անոթների վրա՝ ընդգրկելով երիկամները, մաշկը, մկանները, հոդերը և մարսողական խողովակը:
 • Գրանուլոմատոզ պոլիանգիիտ. վասկուլիտի այս ձևը, որը նախկինում հայտնի էր որպես Վեգեների գրանուլոմատոզ, ազդում է թոքերի, վերին շնչուղիների և երիկամների մանր և միջին արյունատար անոթների վրա:

Սկլերոտիկ հիվանդություններ

Որոշ հիվանդություններ կամ վիճակներ առաջացնում են երիկամային կծիկների սպիներ, որոնք հանգեցնում են երիկամների գործառույթի վատթարացման: Դրանք ներառում են հետևյալը:

 • Բարձր արյան ճնշում (հիպերտենզիա). երկարատև, վատ կառավարվող բարձր արյան ճնշումը կարող է առաջացնել կծիկների սպացում և բորբոքում: Գլոմերուլոնեֆրիտն արգելակում է երիկամների դերը արյան ճնշման կարգավորման գործում:
 • Դիաբետիկ երիկամների հիվանդություն (դիաբետիկ նեֆրոպաթիա). արյան շաքարի բարձր մակարդակը նպաստում է կծիկներում սպիների առաջացմանը և նեֆրոններով արյան հոսքի արագության բարձրացմանը:
 • Ֆոկալ հատվածային (սեգմենտային) գլոմերուլոսկլերոզ. այս դեպքում սպիները ցրված են որոշ կծիկների մեջ: Սա կարող է լինել մեկ այլ հիվանդության հետևանք կամ զարգանալ առանց հայտնի պատճառի:

Այլ պատճառներ

Հազվադեպ, քրոնիկ գլոմերուլոնեֆրիտ հանդիպում է որոշակի ընտանիքներում: Ժառանգական ձևերից մեկը՝ Ալպորտի համախտանիշը, նաև կարող է խաթարել լսողությունը կամ տեսողությունը:

Գլոմերուլոնեֆրիտը կապված է որոշ քաղցկեղի հետ, ինչպիսիք են ստամոքսի քաղցկեղը, թոքերի քաղցկեղը և քրոնիկ լիմֆոցիտային լեյկոզը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 29-05-2024