Գլոմերուլոնեֆրիտ. կանխարգելում

Գլոմերուլոնեֆրիտ. կանխարգելում

Դեռևս գոյություն չունի գլոմերուլոնեֆրիտի տարբեր տեսակների մեծ մասի կանխարգելման որևէ միջոց:

Այնուամենայնիվ, կան որոշ քայլեր, որոնք կարող են օգտակար լինել գլոմերուլոնեֆրիտից խուսափելու գործում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 01-05-2021