Բերանի տհաճ հոտ. ախտորոշում

Բերանի տհաճ հոտ. ախտորոշում

Բերանի տհաճ հոտի պատճառը գտնելիս ատամնաբույժը հավանաբար կգնահատի ու կհամեմատի ինչպես բերանից, այնպես էլ քթից արտաշնչման հոտը:

Լեզվի ետին հատվածը բերանի հոտի ամենահաճախ աղբյուրն է, ուստի ատամնաբույժը նաև կփորձի նուրբ քերել և հետազոտել տվյալ շրջանի արձակած հոտը:

Եթե բերանի տհաճ հոտի տեղային պատճառները ժխտվեն, նա ձեզ կուղեգրի ընտանեկան բժշկի խորհրդատվության, որ պարզաբանվեն խնդրի ընդհանուր բնույթի հնարավոր աղբյուրները:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 10-11-2021