Բերանի տհաճ հոտ. բուժում

Բերանի տհաճ հոտ. բուժում

Տհաճ հոտով շնչառությունը կրճատելուն կարող են օգնել բերանի խոռոչի խոցերից ու վերքերից խուսափելը, լնդային հիվանդության ռիսկի նվազեցումը, ինչպես նաև բերանի մշտական ու պատշաճ հիգիենան:

Բերանի տհաճ հոտի հետագա բուժումը կախված է պատճառից: Եթե տհաճ հոտով շնչառության առաջնային պատճառը որևէ ընդհանուր բնույթի առողջական խնդիր է, հավանաբար ատամնաբույժը խորհուրդ կտա, որ դիմեք ձեր ընտանեկան բժշկին: Հակառակ դեպքում, եթե խնդրի պատճառը տեղային է, ատամնաբույժն ինքը կարող է օգնել, որ ազատվեք այս տհաճ երևույթից:

Մասնավորապես, ատամնաբույժը կարող է խորհուրդ տալ՝

  • բերանի խոռոչի ողողումներ և ատամի բուժիչ մածուկներ. եթե տհաճ հոտի պատճառը բակտերիալ ատամնափառն է, օգտակար կարող են լինել այնպիսի ողողումները և մածուկները, որոնք ոչնչացնում են այդ բակտերիաները:
  • տեղային խնդրի բուժում. եթե ունեք լնդային հիվանդություն, ատամնաբույժը կարող է խորհուրդ տալ բակտերիաները ոչնչացնող հատուկ մաքրումներ և լնդերի վիճակը բարելավող այլ միջոցառումներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 10-11-2021