Հաշիմոտոյի հիվանդություն. պատճառներ

Հաշիմոտոյի հիվանդություն. պատճառներ

Հաշիմոտոյի հիվանդությունը աուտոիմուն խանգարում է, երբ իմունային համակարգը սկսում է արտադրել վահանաձև գեղձը վնասող հակամարմիններ:

Բժիշկները չգիտեն, թե ինչ պատճառով է իմունային համակարգն ախտահարում սեփական վահանաձև գեղձը: Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ այսպիսի իմունային պատասխանի պատճառը վիրուսը կամ բակտերիան է, իսկ մյուսները պնդում են, որ բուն պատճառը գենային անկանոնությունն է:

Ամենայն հավանականությամբ ըտրբեր գործոնների համակցությունը, ինչպիսիք են ժառանգականությունը, սեռը և տարիքը, կարող են Հաշիմոտոյի հիվանդության զարգացման մեջ որոշիչ դեր խաղալ:

Ռիսկի գործոններ

Այս գործոնները կարող են նպաստել Հաշիմոտոյի հիվանդության զարգացման ռիսկին:

  • Սեռ. կանայք ավելի հավանական է, որ կհիվանդանան Հաշիմոտոյի հիվանդությամբ։
  • Տարիք. Հաշիմոտոյի հիվանդությունը կարող է առաջանալ ցանկացած տարիքում, սակայն ավելի տարածված է միջին տարիքում:
  • Ժառանգականություն. Հաշիմոտոյի հիվանդության ռիսկը բարձրանում է, եթե ընտանիքի անդամներն ունեն վահանաձև գեղձի կամ մեկ այլ աուտոիմուն հիվանդություն:
  • Այլ աուտոիմուն հիվանդություններ. ռևմատոիդ արթրիտը, 1-ին տիպի դիաբետը կամ համակարգային կարմիր գայլախտը (լուպուս) բարձրացնում են Հաշիմոտոյի հիվանդության զարգացման ռիսկը:
  • Ռադիոակտիվ ճառագայթում. արտաքին միջավայրի ճառագայթման ավելցուկային մակարդակները բարձրանում են Հաշիմոտոյի հիվանդության զարգացման հավանականությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-06-2021