Հաշիմոտոյի հիվանդություն

Հաշիմոտոյի հիվանդությունն աուտոիմուն խանգարում է, երբ իմունային համակարգը սկսում է գրոհել ու ախտահարել վահանաձև գեղձը:

Հիվանդության մյուս անվանումներն են՝ Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ կամ քրոնիկ լիմֆոցիտային թիրեոիդիտ:

Վահանաձև գեղձն աղեղաձև ներզատական (էնդոկրին) գեղձ է, որը գրկում է կոկորդի հիմքը և արտադրում թիրեոիդ հորմոններ: Այս հորմոններն ազդում են օրգանիզմի կարևոր գործունեությունների վրա, ինչպիսիք են՝ մարմնի ջերմաստիճանի, էներգիայի, աճի կարգավորումներ և այլն:

Հաշիմոտոյի հիվանդւթյունից առաջացած բորբոքումը, որը նաև հայտնի է որպես քրոնիկ լիմֆոցիտային թիրեոիդիտ, հաճախ բերում է վահանաձև գեղձի թերգործունեության (հիպոթիրեոզ)։ Ախտահարված վահանաձև գեղձը կարող է զգալիորեն մեծանալ. սա կոչվում է խպիպ (զոբ): Կամ, հակառակը, գեղձը կարող է կրճատվել ու փոքրանալ: Ոչ հազվադեպ, վահանաձև գեղձի մեջ կարող են առաջանալ հանգույցներ կամ պնդացած շրջաններ:

Այն գլխավորապես հանդիպում է միջին տարիքի կանանց շրջանում, սակայն նաև կարող է հանդիպել տղամարդկանց և այլ տարիքի կանանց ու երեխաների շրջանում։

Բժիշկները ստուգում են վահանաձև գեղձի գործունեությունը, որն օգնում է հայտնաբերելու հիվանդությունը։ Հորմոնային փոխարինող բուժումը սովորաբար արդյունավետ է:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-10-2021