Skip to main content

Նկարագիր - Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ

Հաշիմոտոյի հիվանդությունը վահանաձև գեղձի վրա ազդող աուտոիմուն խանգարում է:

Հիվանդության մյուս անվանումներն են՝ Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ կամ քրոնիկ լիմֆոցիտային թիրեոիդիտ:

Վահանաձև գեղձը թիթեռի տեսքով գեղձ է, որը գտնվում է պարանոցի հիմքում, ադամախնձորից անմիջապես ներքև: Վահանաձև գեղձը արտադրում է հորմոններ, որոնք օգնում են կարգավորել մարմնի բազմաթիվ գործառույթներ, ինչպիսիք են մարմնի ջերմաստիճանի, էներգիայի, աճի կարգավորումները և այլն:

Աուտոիմուն խանգարումը հիվանդություն է, որն առաջանում է առողջ հյուսվածքների վրա իմունային համակարգի գրոհի և վնասման հետևանքով: Հաշիմոտոյի հիվանդության ժամանակ իմունային համակարգի բջիջները հանգեցնում են վահանաձև գեղձի հորմոն արտադրող բջիջների մահվան: Հիվանդությունը սովորաբար հանգեցնում է հորմոնների արտադրության նվազմանը (հիպոթիրեոզ): Ախտահարված վահանաձև գեղձը կարող է զգալիորեն մեծանալ, որը կոչվում է խպիպ (զոբ) կամ, հակառակը, գեղձը կարող է փոքրանալ: Ոչ հազվադեպ, վահանաձև գեղձի մեջ կարող են առաջանալ հանգույցներ կամ պնդացած շրջաններ:

Թեև ցանկացած մարդ կարող է ունենալ Հաշիմոտոյի հիվանդություն, այն առավել տարածված է միջին տարիքի կանանց շրջանում: Առաջնային բուժումը վահանաձև գեղձի հորմոնների փոխարինումն է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-08-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024