Skip to main content

Ինքնօգնություն - Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ

Հաշիմոտոյի հիվանդությամբ որոշ մարդիկ հիմնական բուժումից բացի փորձում են նաև այլ լրացուցիչ միջոցներ:

Այլընտրանքային բժշկություն

Հաշիմոտոյի հիվանդության ստանդարտ բուժումը թիրոքսինի (T4) սինթետիկ դեղաձևն է՝ Լևոթիրոքսինը։ Այնուամենայնիվ, կան արտամզվածքներ (էքստրակտ), որոնք պարունակում խոզի վահանաձև գեղձից ստացված հորմոն։ Նման միջոցներից, օրինակ, Արմոր Թիրոիդը պարունակում է ինչպես Լևոթիրոքսին, այնպես էլ տրիյոդթիրոնին (T3)։

Այնուամենայնիվ, բժիշկները վերապահումով են մոտենում նման դեղաձևերի օգտակարությանը, քանի որ՝

  • կենդանիների մոտ T4 և T3 միջև հարաբերակցությունը նույնը չէ, ինչ որ մարդկանց մոտ
  • T4-ի և T3-ի ճշգրիտ քանակները բնական էքստրակտի յուրաքանչյուր խմբաքանակում նույնը չեն, որը կարող է առաջացնել արյան մեջ հորմոնների անկանխատեսելի մակարդակներ։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024