Հաշիմոտոյի հիվանդություն․ ախտորոշում

Հաշիմոտոյի հիվանդություն․ ախտորոշում

Ընդհանուր առմամբ, բժիշկը կարող է ստուգել Հաշիմոտոյի հիվանդության առկայությունը, եթե նշում եք հարաճուն հոգնածություն կամ դանդաղկոտություն, մաշկի չորություն, ձայնի խզում կամ խռպոտում և ունեցել եք վահանաձև գեղձի խնդիրներ կամ խպիպ:

Հաշիմոտոյի հիվանդության ախտորոշումը հիմնված է ախտանիշներ և արյան թեստերի վրա: Վերջինս ներառում է առաջին հերթին մակուղեղի (հիպոֆիզ) կողմից արտադրվող թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) մակարդակների չափմանը:

  • Հորմոնի թեստ. արյան թեստերը կարող է են չափել վահանաձև գեղձի և մակուղեղի կողմից արտադրվող հորմոնների մակարդակները: Եթե վահանաձև գեղձը թերակտիվ է (հիպոթիրեոզ), վահանաձև գեղձի հորմոնի մակարդակը ցածր է և միևնույն ժամանակ TSH-ի մակարդակը՝ բարձրացած, քանի որ մակուղեղը փորձում է խթանել վահանաձև գեղձին, որ արտադրի ավելի շատ հորմոն:
  • Հակամարմնի թեստ. Հաշիմոտոյի հիվանդությունն աուտոիմուն խանգարում է, որի պատճառը ներառում է նաև ոչ նորմալ հակամարմինների արտադրությունը: Արյան մեջ թիրեոիդպերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինների (TPO հակամարմիններ) հայտնաբերումը կարող է օգնել Հաշիմոտոյի համախտանիշի ախտորոշմանը: Սակայն այս հակամարմինը դրական չէ Հաշիմոտոյի հիվանդությամբ բոլոր մարդկանց շրջանում: Ավելին, TPO հակամարմիններ ունեցող բազմաթիվ մարդիկ չունեն խպիպ, հիպոթիրեոզ կամ այլ խնդիրներ:

Անցյալում բժիշկներն ի վիճակի չէին հայտնաբերել թերակտիվ վահանաձև գեղձը (հիպոթիրեոիզ) որպես Հաշիմոտոյի հիվանդության գլխավոր ցուցանիշ, քանի դեռ ախտանիշները վառ դրվևորված չեն: Սակայն զգայուն TSH թեստը թույլ է տալիս վաղ, հաճախ՝ մինչև ախտանիշների ի հայտ գալն ախորոշել վահանաձև գեղձի խանգարումները:

TSH թեստը նաև լավագույն սքրինինգային թեստն է: Ուստի բժիշկը նախ նշանակում է TSH թեստ, որից հետո ըստ անհրաժեշտության՝ նաև վահանաձև գեղձի հորմոնային թեստ: TSH թեստը նաև կարևոր է հիպոթիրեոզի բուժման ընթացքը վերահսկելիս: Այն թույլ է տալիս ընտրել դեղամիջոցների ճիշտ սկզբնական և պահպանողային դեղաչափեր:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-06-2021