Skip to main content

Կանխարգելում - Սրտի աղմուկներ

Սրտի աղմուկների համար հայտնի կանխարգելման միջոց չկա:

Սակայն առողջ ապրելակերպի փոփոխությունները կարող են բարելավել սրտի առողջությունը և կանխել որոշ վիճակների զարգացումը, որոնք կապված են չափահասների մոտ սրտի աղմուկի հետ: Մանկական հասակի սրտային աղմուկների մեծ մասը երեխաների աճի հետ ինքնուրույն անհետանում է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 24-04-2024