Skip to main content

Ախտորոշում - Սրտի աղմուկներ

Սրտի աղմուկը կարող է հայտնաբերվել, երբ ֆիզիկական քննություն (բուժզննում) և ստետոսկոպով սրտի լսում կատարվում է մեկ այլ պատճառով:

Բժիշկը նաև հարցեր կտա ձեր անձնական և ընտանեկան հիվանդության պատմության վերաբերյալ (անամնեզ):

Բժիշկը կարող է լսել սրտի ձայնը՝ օգտագործելով ստետոսկոպ կոչվող գործիքը: Ձեր սիրտը լսելիս նա հաշվի է առնում մի քանի բան, որ հասկանա, թե արդյոք խշշոցն անմեղ կամ անհանգստացնող է: Դրանցից են աղմուկի ուժգնությունը, տեղակայումը, բարձրությունը, առաջանալու ժամանակը կամ մարմնի դիրքի կամ վարժանքի հետ կապված փոփոխությունը:

Սրտի անհանգստացնող (ախտաբանական) աղմուկի պատճառը որոնելիս ձեր բժիշկը նաև կառաջարկի մի շարք հետազոտություններ:

  • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). սա սրտի աղմուկի պատճառի որոշման հիմնական հետազոտությունն է: Էխոկարդիոգրաֆիան օգտագործում է ձայնային ալիքներ՝ բաբախող սրտի պատկերներ ստեղծելու համար: Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես է արյունը հոսում սրտի և սրտի փականների միջով:
  • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենը թույլ է տալիս ստանալ սրտի և թոքերի ռենտգեն պատկերներ Այն կարող է ցույց տալ սրտի մեծացումը, որը կարող է առաջացնել սրտի աղմուկ:
  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)․ այս արագ և անցավ հետազոտությունը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը։ Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) ժամանակ սենսորները (էլեկտրոդներ) ամրացվում են կրծքավանդակին, երբեմն՝ ձեռքերին կամ ոտքերին։ Սենսորներից լարերը միանում են սարքին, որը տպում կամ ցուցադրում է արդյունքները: Բժիշկը կարող է զննել ալիքների վերածված ազդանշանների օրինաչափությունները՝ սրտային խնդիրների նշաններ գտնելու համար:
  • Սրտի կաթետերիզացիա. այս հետազոտությունը կարող է առաջարկվել, երբ մյուս թեստերը չեն գտել սրտի աղմուկի որևէ պատճառ: Սրտաբանը ճկուն խողովակ (կաթետեր) է տեղադրում արյունատար անոթի մեջ, սովորաբար՝ աճուկից կամ դաստակից: Կաթետրը զգուշությամբ ներհրվում է դեպի սիրտ: Այնուհետև կաթետերով ներարկվում է կոնտրաստային նյութ: Սա օգնում է ռենտգեն պատկերների վրա արյունատար անոթների ուրվագծերի ավելի հստակ երևակմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 24-04-2024