Հելիկոբակտեր պիլորի. պատճառներ

Հելիկոբակտեր պիլորի. պատճառներ

Այն, թե հստակ ինչպես է Helicobacter pylori (H. pylori) բակտերիան վարակում ինչ-որ մեկին, դեռևս անհայտ է:

H. pylori բակտերիան կարող է մի անձից մյուսին փոխանցվել ուղղակի շփմամբ` թքի (օրինակ՝ համբուրվելիս, նույն սպասքից օգտվելիս), փսխման կամ կղանքային զանգվածների միջոցով: Բակտերիան նաև կարող է տարածվել վարակված սննդով կամ ջրով:

Մարդիկ այս բակտերիայով սովորաբար վարակվում են փոքր հասակում, թեև վարակումը կարող է տեղի ունենալ նաև չափահաս տարիքում։ H. pylori-ն տարածվում է հետևյալ ուղիներով՝

  • բերանից բերան շփումով, օրինակ՝ համբուրվելիս
  • վարակված մարդու հետ նույն սննդամթերքից կամ խոհանոցային պարագաներից ու սպասքից օգտվելիս
  • վարակված մարդու փսխման զանգվածների կամ կղանքի հետ շփվելիս
  • վարակված սննդի կամ ջրի միջոցով։

Ռիսկի գործոններ

H. pylori բակտերիայով հաճախ վարակվում են մանկական տարիքում: H. pylori վարակը կապված է մանկական տարիքում կենցաղային պայմանների հետ, օրինակ՝

  • բազմանդամ ընտանիքներ՝ սուղ բնակարանային պայմաններում
  • մաքուր ջրի սահմանափակում
  • սանիտարա-հիգիենիկ անբարվոք պայմաններ
  • ընտանիքում H. pylori վարակած անձ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-04-2021