Հելիկոբակտեր պիլորի. ախտորոշում

Հելիկոբակտեր պիլորի. ախտորոշում

Կան Helicobacter pylori (H. pylori) վարակը հայտնաբերող տարբեր ախտորոշիչ թեստեր և միջոցառումներ:

  • Արյան թեստ. արյան նմուշի լաբորատոր հետազոտութությունը կարող է հայտնաբերել H. pylori վարակի նախկին կամ ներկա առկայության մասին վկայող տվյալներ (հակամարմիններ): Այնուամենայնիվ, շնչական և կեղտի հետազոտություններն ավելի հաջող կերպով են հայտնաբերում ակտիվ H. pylori վարակը, քան արյան թեստը:
  • Շնչական թեստ. այս հետազոտությամբ ձեր արտաշնչած օդի մեջ հայտնաբերվում է ակտիվ H. pylori վարակի առկայությունը վկայող տվյալ: Նկատի ունեցեք, որ թեստի արդյունքները կարող են շեղվել, եթե օգտագործում եք ստամոքսի թթվայնությունը նվազեցնող դեղեր կամ հակաբիոտիկներ:
  • Կղանքի հետազոտություն. այս հետազոտությամբ կղանքի նմուշի մեջ որոշվում է H. pylori բակտերիայի հետ կապված օտարածին սպիտակուցների՝ հակածինների (անտիգեն) առկայությունը: Ճշգրիտ տվյալներ ստանալու համար խորհուրդ է տրվում կղանքի թեստ անցկացնել ստամոքսի թթվայնությունը նվազեցնող դեղերի օգտագործումը դադարեցնելուց առնվազն երկու շաբաթ հետո:
  • Էնդոսկոպիկ թեստ. այս հետազոտությամբ գաստրոսկոպիայով ձեր ստամոքսի լորձաթաղանթից վերցվում է փոքր կտոր, որի մեջ ստուգվում է H. pylori բակտերիայի կամ դրա հակածնի առկայությունը: Որպես ինվազիվ թեստ, այս միջոցին դիմում են ծայրահեղ դեպքում, երբ նախորդ հետազոտությունների արդյունքները կասկածելի են:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-04-2021