Skip to main content

Իմպետիգոն բուժվում է Մուպիրոցին հակաբիոտիկային քսուքով կամ նրբաքսուքով (կրեմ), որը քսվում է անմիջապես խոցերի վրա օրական երկու-երեք անգամ հինգից 10 օրվա ընթացքում:

Նախքան դեղ կիրառելը, ախտահարված տարածքը թրջեք գոլ ջրի մեջ կամ մի քանի րոպե դրեք թրջոց: Այնուհետև չորացրեք և նրբորեն հեռացրեք կեղևները, որ հակաբիոտիկը թափանցի մաշկի մեջ: Տեղադրեք չկպչող վիրակապ նույն տարածքի վրա, որը կօգնի կանխել վերքերի տարածումը:

Էկթիմայի դեպքում կամ եթե առկա են ավելի քան մի քանի իմպետիգո խոցեր, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել բերանային (օրալ) հակաբիոտիկներ: Համոզվեք, որ ավարտեք դեղորայքի ամբողջ կուրսը, նույնիսկ եթե վերքերը ապաքինվեն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024