Skip to main content

Բարդություններ - Ինտերստիցիալ ցիստիտ

Ինտերստիցիալ ցիստիտը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների։

  • Միզապարկի տարողության նվազում. ինտերստիցիալ ցիստիտը կարող է առաջացնել միզապարկի պատի հաստացում, որի հետևանքով միզապարկն ավելի քիչ մեզ կարողանա պահել:
  • Կյանքի ցածր որակ. հաճախակի միզելը և ցավը կարող են խանգարել սոցիալական գործունեությանը, աշխատանքին և առօրյա կյանքի այլ ոլորտներին:
  • Սեռական կյանքի հետ կապված խնդիրներ. հաճախակի միզելը և ցավը կարող են լարվածություն առաջացնել ձեր անձնական հարաբերություններում, և սեռական մտերմությունը կարող է տուժել:
  • Հուզական խնդիրներ. ինտերստիցիալ ցիստիտի հետ կապված քրոնիկ ցավը և քնի հաճախակի ընդհատումները կարող են առաջացնել հուզական սթրես և հանգեցնել դեպրեսիայի:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024