Skip to main content

Բարդություններ - Կելոիդ սպի

Կելոիդները վարակիչ կամ քաղցկեղածին չեն:

Այնուամենայնիվ, հոդի վրա տեղակայված կելոիդները կարող են ձևավորել պինդ, ամուր հյուսվածք, որը կարող է սահմանափակել նույն հոդում շարժումները:

Դեմքի կամ մարմնի այլ տեսանելի շրջանում առաջացած կելոիդը նաև կարող է առաջացնել կոսմետիկ խնդիր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024