Skip to main content

Բարդություններ - Կերատոկոնուս

Որոշ իրավիճակներում ձեր եղջերաթաղանթը կարող է արագ այտուցվել և առաջացնել տեսողության սրության կտրուկ նվազեցում և եղջերաթաղանթի սպիական փոփոխություններ:

Սա պայմանավորված է մի վիճակով, երբ ձեր եղջերաթաղանթի ներքին լորձաթաղանթը, որը կոչվում է Դեսցեմետի թաղանթ, քայքայվում է: Դեգեներատիվ փոփոխությունները հանգեցնում են նրան, որ հեղուկը մուտք է գործում եղջերաթաղանթի հաստության մեջ՝ մի վիճակ, որը հայտնի է որպես ջրգողություն (հիդրոպս): Այտուցը սովորաբար ինքնություն իջնում է, բայց կարող է առաջացնել սպի, որը կազդի ձեր տեսողության վրա:

Ծանր ընթացող կերատոկոնուսը նաև կարող է առաջացնել ձեր եղջերաթաղանթի սպիացումներ, հատկապես այն վայրերում, որտեղ կոնն առավել ցայտուն է: Սպիացած եղջերաթաղանթը վատթարացնում է տեսողության հետ կապված խնդիրները և կարող է պահանջել եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024