Skip to main content

Ախտորոշում - Կերատոկոնուս

Կերատոկոնուսն ախտորոշելու համար ձեր ակնաբույժը կուսումնասիրի ձեր հիվանդության և ընտանեկան պատմությունը (անամանեզ) և կանցկացնի աչքի քննություն:

Աչքի քննությունը գրեթե միշտ ներառում է Սնելլենի աղյուսակի օգնությամբ տեսողության սրության ստուգում:

Այլ հետազոտություններ կարող են կատարվել նաև ձեր եղջերաթաղանթի ձևի մասին ավելին իմանալու համար: Կերատոկոնուսի ախտորոշիչ հետազոտությունները ներառում են հետևյալը:

  • Աչքի բեկության (ռեֆրակտերության) հետազոտություն․ այս հետազոտությունն օգտագործում է հատուկ սարքավորում, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել աստիգմատիզմը (աչքի ձևի փոփոխությունը): Ձեզ կարող են խնդրել նայել մի սարքի միջով (ֆորօպտեր), որը պարունակում է տարբեր ոսպնյակներով անիվներ: Այս սարքն օգնում է պարզել, թե ոսպնյակների որ համակցությունն է ձեզ տալիս ամենասուր տեսողությունը: Որոշ բժիշկներ կարող են օգտագործել ձեռքի գործիք, որը կոչվում է ռետինոսկոպ՝ աչքերը ստուգելու համար:
  • Ճեղքային լամպով քննություն․ այս դեպքում աչքի մակերեսին ուղղվում է լույսի ուղղահայաց փունջ և օգտագործվում է ցածր էներգիայի մանրադիտակ՝ աչքը հետազոտելու համար: Ակնաբույժը գնահատում է ձեր եղջերաթաղանթի ձևը և փնտրում է աչքի այլ հավանական խնդիրներ:
  • Կերատոմետրիա․ այս հետազոտությամբ եղջերաթաղանթի վրա կենտրոնացվում են լուսային օղեր և չափվում է արտացոլումը: Սա թույլ է տալիս որոշել եղջերաթաղանթի հիմնական ձևը:
  • Եղջերաթաղանթի համակարգչային քարտեզագրում․ սա, ինչպես եղջերաթաղանթային տոմոգրաֆիան (շերտագրում) և եղջերաթաղանթային տոպոգրաֆիան (տեղագրում), հատուկ լուսանկարչական հետազոտություն է, որը գրանցում է պատկերներ՝ ստեղծելու եղջերաթաղանթի ձևի մանրկրկիտ քարտեզ: Եղջերաթաղանթային (կորնեալ) տոմոգրաֆիան նաև կարող է չափել եղջերաթաղանթի հաստությունը: Հետազոտության այս տեսակը հաճախ հայտնաբերում է կերատոկոնուսի վաղ նշանները՝ քանի դեռ հիվանդությունը չի կարող ախտորոշվել ճեղքային լամպով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024