Skip to main content

Ախտորոշում - Կապարով թունավորում

Ձեր երեխայի բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ ձեր երեխան ստուգվի կապարի մակարդակի համար սովորական այցերի ժամանակ:

Ընդհանուր առմամբ, այս թեստավորումը կատարվում է 1 և 2 տարեկանում: Կապարի սքրինինգը նաև կարող է առաջարկվել ավելի մեծ տարիքի երեխաների համար, ովքեր երբեք չեն հետազոտվել:

Արյան թեստը կարող է հայտնաբերել կապարով թունավորումը: Արյան փոքր նմուշը վերցվում է մատը ծակելով կամ երակից: Արյան մեջ կապարի մակարդակը չափվում է միկրոգրամներով՝ մեկ դեցիլիտրում (մկգ/դլ):

Արյան մեջ կապարի անվտանգ մակարդակ չկա: Այնուամենայնիվ, 5 մկգ/դլ մակարդակն օգտագործվում է երեխաների համար հավանական ոչ անվտանգ մակարդակը ցույց տալու համար: Երեխաները, որոնց արյան թեստերով ստացվում են այդ մակարդակներին մոտ ցուցանիշներ, պետք է պարբերաբար ստուգվեն: Երեխան, ում արյան մեջ կապարի մակարդակը չափազանց բարձր է՝ սովորաբար 45 մկգ/դլ կամ ավելի բարձր, պետք է ստանա բուժում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024