Skip to main content

Կանխարգելում - Լեյկոպլակիա

Դուք կարող եք կանխել լեյկոպլակիան, եթե խուսափեք բոլոր տեսակի ծխախոտային արտադրանքներից կամ ալկոհոլ օգտագործելուց:

Խոսեք ձեր բժշկի հետ այն մեթոդների մասին, որոնք կօգնեն ձեզ ձերբազատվելու ծխախոտից: Եթե շարունակում եք ծխել կամ ծամել ծխախոտ կամ ալկոհոլ խմել, հաճախակի այցելեք ձեր ատամնաբույժին՝ անցնելու պարբերական ստուգումներ:

Մազակալած լեյկոպլակիա

Եթե ունեք թուլացած իմունային համակարգ, հնարավոր է, որ չկարողանաք կանխել մազակալած լեյկոպլակիան, սակայն դրա վաղ հայտնաբերումը կարող է օգնել ձեզ, որ ստանաք համապատասխան բուժում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024