Skip to main content

Ախտորոշում - Լեյկոպլակիա

Լեյկոպլակիայի ախտորոշումը սովորաբար դժվարություն չի ներկայացնում:

Ավելի հաճախ ձեր բժիշկն ախտորոշում է լեյկոպլակիան հետևյալ միջոցներով`

  • բերանի խոռոչի բծերի և ախտահարված օջախների զննում
  • սպիտակավուն բծերը մաքրելով հեռացնելու փորձ
  • ձեր հիվանդության պատմության և ռիսկի գործոնների քննարկում
  • այլ հնարավոր պատճառների բառացում:

Քաղցկեղի ստուգում

Եթե ունեք լեյկոպլակիա, ձեր բժիշկը հավանաբար կցանկանա ստուգել քաղցկեղի վաղ նշանների առկայությունը:

  • Բերանի խոզանակային բիոպսիա. սա ներառում է բջիջների հեռացում ախտահարված շրջանի մակերեսից փոքր, պտտվող խոզանակով: Սա ոչ ինվազիվ միջամտություն է, բայց միշտ չէ, որ վերջնական ախտորոշում է տալիս:
  • Էքցիզիոն բիոպսիա. սա ներառում է ախտահարված հյուսվածքի վիրահատական հեռացում լեյկոպլակիայի օջախից կամ ամբողջ օջախի հեռացում, եթե այն փոքր է: Էքցիզիոն բիոպսիան ավելի ընդգրկուն է և սովորաբար թույլ է տալիս հասնել վերջնական ախտորոշման:

Եթե բիոպսիան դրական է քաղցկեղի համար, և ձեր բժիշկը կատարել է էքսցիզացիոն բիոպսիա, որով հեռացրել է լեյկոպլակիայի ամբողջ շերտը, դուք կարող եք հետագա բուժման կարիք չունենալ: Եթե ախտահարված օջախը մեծ է, բուժման համար կարող եք դիմել բերանի խոռոչի վիրաբույժի կամ ականջի, քթի և կոկորդի (ԼՕՌ) մասնագետի:

Մազակալած լեյկոպլակիա

Եթե ունեք մազակալած լեյկոպլակիա, բժիշկը հավանաբար կստուգի այն հիվանդությունների կամ վիճակների առկայությունը, որոնք կարող են նպաստել ձեր իմունային համակարգի թուլացմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024