Լյարդի հիվանդություններ. բարդություններ

Լյարդի հիվանդություններ. բարդություններ

Կախված լյարդային խնդրի պատճառից, լյարդի հիվանդությունները կարող են բերել տարբեր բարդությունների։

Բուժումից դուրս մնացած լյարդային հիվանդությունը կարող է բարդանալ կյանքին սպառնացող վիճակով՝ լյարդային անբավարարությամբ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-10-2021