Skip to main content

Բարդություններ - Լյարդային հիվանդություն

Կախված լյարդային խնդրի պատճառից, լյարդի հիվանդությունները կարող են բերել տարբեր բարդությունների։

Բուժումից դուրս մնացած լյարդային հիվանդությունը կարող է բարդանալ կյանքին սպառնացող վիճակով՝ լյարդային անբավարարությամբ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-10-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024